!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Retningslinjer for NSR’s studieorganisasjon - SOL
Norske Samers Riksforbunds studievirksomhet drives av Sámi oahppolávdegoddi / Samisk studieutvalg og her er studieutvalgets retningslinjer.

Publisert: 12.04.2007

SAMISK STUDIEUTVALG / SÁMI OAHPPOLÁVDEGODDI – SOL

§ 1 Organisering og målsetting
Norske Samers Riksforbund (NSR) er en egen studieorganisasjon innenfor rammen av Lov om voksenopplæring. Studieorganisasjonen ledes av Sámi oahppolávdegoddi – SOL – Samisk studieutvalg.

Med utgangspunkt i arbeidet for at samisk språk, kultur og livsform til enhver tid skal ha en sterkest mulig stilling i samfunnet, har studieorganisasjonen som hovedmål å drive opplysnings- og studievirksomhet blant samer med hovedvekt på samisk språk, kultur, samiske nærings- og rettighetsspørsmål og å utbre kunnskap om samer og samiske forhold til allmennheten.

§ 2 Medlemskap
Som medlemmer regnes lokale foreninger tilsluttet Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund – NSR.

§ 3 Lokal organisering
Lokalt ledes studiearbeidet av et studiestyre valgt av lokalforeningen/e. Det lokale studiestyret er først og fremst ansvarlig overfor NSR’s studieutvalg sentralt. Det skal tas hensyn til ønsker fra lokalforeningene m.h.t. studiearbeidet.

§ 4 Styringsform
a. NSR har det formelle ansvar for studievirksomheten. NSR’s landsmøte er SOL’s høyeste myndighet. NSR’s landsmøte velger et studieutvalg, Sámi Oahppolávdegoddi – SOL – Samisk Studieutvalg, med leder og 2 medlemmer og varamedlemmer som ivaretar det praktiske arbeidet i studieorganisasjonen. Valgene gjelder for 2 år av gangen.

Landsmøtet skal behandle:

 1. Årsmelding.
 2. Revidert regnskap og budsjett.

b. Studieutvalgets plikter:

 1. Ha ansvar for ledelse av studieorganisasjonen og styre virksomheten i samsvar med vedtekter og retningslinjer.
 2. Utarbeide årsmelding og regnskap, planer og budsjett.
 3. Godkjenne studieopplegg. Studieutvalget har ansvar for at studieoppleggene er faglig tilfredstillende og at de er offentlig tilgjengelige.
 4. Virke til at det arrangeres kurs og seminarer for personell som arbeider med studievirksomhet i organisasjonen og foreningene.
 5. Tilsette nødvendig personell.
 6. Drive kurs- og opplysningsvirksomhet i distrikter hvor det ikke er lokale foreninger.

§ 5 Sekretariatet
Sekretariatet ledes av en studierektor tilsatt av studieutvalget. Studieutvalget ansetter det nødvendige personale og utarbeider instruks for stillingene.

§ 6 Representasjon
Studieutvalget skal representere studieorganisasjonen overfor offentlige organer og andre organisasjoner og institusjoner i saker som gjelder voksenopplæring og opplysningsvirksomhet.

§ 7 Økonomi
Studieorganisasjonens drift finansieres av tilskott fra det offentlige og av en studietimeandel fastsatt for hvert år av utvalget.

§ 8 Endringer av retningslinjer
Endring av retningslinjer må godkjennes av Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbunds styre. Sámi Oahppolávdegoddi/Samisk Studieutvalg behandler eventuelle endringsforslag og sender dem til høring i lokallagene før NSR gir sin godkjening.

Retningslinjene på samisk

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S