!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

– Snart kan áhkku snakke samisk i Helse Nord!
NSRs leder Aili Keskitalo er svært glad for at tolkekrøllet i helsevesenet endelig tas på alvor. Helse Nord har nå fått i oppdrag å gjennomføre et prosjekt for å bedre tolketilbudet for samiske pasienter.
Les mer her  04.02.2010
Nasjonaldagsfeiring 2010 med NSR-arrangmenter
Samenes nasjonaldag arrangeres både i og utenfor Sápmi 6. februar. Tradisjonen tro feires det i grendehus, kommunale storstuer, samiske kultursentre og privathjem. NSRs lokallag har lang tradisjon i å holde arrangement i anledning nasjonaldagen. Her en liten oversikt over NSRs delaktighet i år.
Les mer her  03.02.2010
NSR støtter hjelpearbeidet på Haiti
NSRs landsstyre og NSRs sametingsgruppa gir sammen kroner 10.000 til Fellesaksjon Haiti, som hjelpeorganisasjonene Unicef, Plan og Care står bak.
Les mer her  25.01.2010
– Samarbeidsavtale gir kunstgressbane på Drag
Miriam Paulsen har lenge arbeidet for finansiering av en kunstgressbane på Drag. – Ungdom og idrett er hjertesaker for meg, og jeg er svært glad for at vi er skritt nærmere realiseringen av en kunstgressbane på Drag!
Les mer her  15.01.2010
– Elvesamisk kultur uviktig for Arbeiderpartiet i Sametinget
NSR/SfP foreslo på Sametingets plenum 03.12.2009 at Sametinget i 2010-budsjettet skal tildele 300.000 kroner til opprettelse av kompetansesenteret Joddu i Tana. 
Les mer her  22.12.2009
– Samer får ikke offentlige tjenester på samisk?
– NSR/SfP foreslo under behandlingen av Sametingets budsjett for 2010 at Sametinget skulle veilede og kontrollere at kommunene og fylkeskommunene innenfor forvaltningsområdet for samisk språk bruker bevilgningen fra Sametinget slik forutsatt, sier sametingsrepresentant og politisk nestleder i NSR, Trond Are Anti. Sametingets flertall stemte i mot dette.
Les mer her  15.12.2009
Urfolk hjelper urfolk
Bistandsorganisasjonen Mama Sara Education Foundation for Maasai Children hjelper masaibarn til skolegang. NSR og NSRs sametingsgruppe gir til sammen 5000 kroner til Mama Saras skolebyggingsprosjekt og oppfordrer andre samiske organisasjoner og partier til å støtte arbeidet.
Les mer her  15.12.2009
Skolenedleggelse er tillitsbrudd og tilbakeslag
NSRs sametingsgruppe er svært skuffet over Troms fylkestings vedtak om å nedlegge Vågsfjord videregående skole, avd. Skånland. NSR mener nedleggelsen er et stort tilbakeslag for samarbeidet mellom Sametinget og Troms fylkeskommune.
Les mer her  14.12.2009
– Samisk barne- og ungdomsteater til Tana
NSR/SfP foreslo på Sametinget  03.12.2009 at forprosjektet om etableringen av "Samisk barneteater" i Tana skulle prioriteres i forbindelse med Sametingets budsjett for 2010. Sametingets flertall stemte ned forslaget.
Les mer her  07.12.2009
100.000 til 5-års-jubilant
NSR foreslår i sitt budsjettforslag å øke støtten til Samisk Hus i Oslo med 100.000 kroner.
Les mer her  03.12.2009
Samisk hus i Oslo jubilerer
Samisk hus i Oslo feirer 4. og 5. desember sitt første jubileum, og oppsummerer 5 års aktiviteter med et rikholdig program.
Les mer her  02.12.2009
Norsk gruvedrift ga langvarig konflikt på Mindoro i Filippinene
NSR/SfP mener Sametingets plenum bør komme med en støtteerklæring til Mangyafolket på øya Mindora i Filippinene.
Les mer her  01.12.2009
Bruk av sjøarealene i samiske områder.
NSRs sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen fremmer en sak om bruken av sjøarealene i samiske områder på Sametinget idag.Noe av bakgrunnen for dette er at økt bruk av fjord- og sjøområdene har økt konfliktnivået mellom ulike brukere og interesenter.
Les mer her  01.12.2009
Samisk innhold i lærerutdanningen

Under Sametingets plenumssamling neste uke spør sametingsrepresentant Silje Karine Muotka sametingsrådet om hva de har gjort for å sikre samisk innhold i den nye lærerutdanningen.


Les mer her  27.11.2009
Sikring av skoleundervisning til Musken
Under Sametingets plenumssamling neste uke spør sametingsrepresentant Miriam Paulsen sametingsrådet om hva de har gjort for å sikre fortsatt undervisning ved Musken skole.
Les mer her  27.11.2009
Nedleggingstruede samiske videregående skoletilbud

Under Sametingets plenumssamling neste uke spør sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen sametingsrådet om deres møter omkring nedleggingstruede samiske videregående skoletilbud samt sametingsrådets forhold til posisjonslederens samiske skolepolitikk.


Les mer her  27.11.2009
Vil ha helsesatsning på kulturhusene
NSR sametingsgruppe vil styrke helseprofilen på Sametingets budsjett for 2010, og foreslår at Várdobáikis helseprosjekter går over i fast finansiering fra neste år.
Les mer her  26.11.2009
Norske bedrifters samfunnsansvar i urfolksområder
Under Sametingets plenumssamling neste uke spør sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter sametingsrådet om de har gjort noe når det gjelder norske bedrifters samfunnsansvar i urfolksområder.
Les mer her  25.11.2009
Lytt til ungdommen; ikke legg ned Skånland videregående skole!
Norske Samers Riksforbunds- Ungdomsutvalget (NSR-U) krever at Skånland videregående skole bevares. Skolen er særdeles viktig for samisk ungdom; skolen styrker samisk språk i området og er også viktig for markasamisk framtid. Nå må politikere lytte!
Les mer her  23.11.2009
Nyttårsløftet holdt: NSR har løftet bevilgningene til samisk litteratur med 10 millionersiden 2007!
I sin nyttårshilsen til samefolket på 1. Nyttårsdag 2007 lovet sametingspresident Aili Keskitalo fra NSR å løfte bevilgningene til samisk litteratur med 10 millioner kroner gjennom Samefolkets fond. NSR har siden da arbeidet hardt for å holde dette løftet, og nå er det innfridd! Dette er vår hilsen til Litteraturfestivalen som arrangeres i Karasjok i helga!
Les mer her  21.11.2009
- Mer språk og kultur for pengene!
NSR vil styrke språk- og kulturprofilen i Sametingets budsjett for 2010.
Les mer her  19.11.2009
Krav om åpenhet er ikke sabotasje
Willy Ørnebakk fra Arbeiderpartiet mener opposisjonen skal få begrensninger på hvor mange spørsmål man kan stille til Sametingsrådet. Er det slik de vil ha et åpnere Sameting? 
Les mer her  18.11.2009
NSR vil ha Samisk Filmfond
- NSR vil nå ha et samisk filmfond. Vi har sett behovet for flere filmer på samisk og om samiske forhold, og forslår at Sametinget bruker 5 millioner til et samisk filmfond, sier Kirsti Guvsám, sametingsrepresentant for NSR(Norske Samers Riksforbund).
Les mer her  18.11.2009
- Rystet over APs dobbeltspill
- Jeg er direkte rystet av opplysningene om at parlamentarisk leder for AP i posisjonen på Sametinget Willy Ørnebakk i sin rolle som fylkestingsrepresentant stemmer for å legge ned Vågsfjord videregående skole avdeling Skånland sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen for Norske Samers Riksforbund (NSR).
Les mer her  17.11.2009
NSR-Ungdomsutvalget i Trondheim
NSR-Ungdomsutvalget avholder møte 13.-15. November i Trondheim. I den forbindelse arrangerer også ungdomsutvalget sosial sammenkomst for unge i Trondheim. Det blir bad & pizzakveld til både gamle og nye medlemmer.
Les mer her  11.11.2009
”Forøvrig er det vår mening at Vågsfjord videregående skole, skolested Skånland, skal bestå.”
“Forøvrig er det min mening at Kartago skal brennes” var statsmann Cato den eldres (234-149 f Kr) sluttord hver gang han hadde holdt tale i senatet i det gamle Romerriket. Og dette gjentok han i det utrettelige. Til sist gikk ordene i oppfyllelse. Dette synes også å være Troms fylkes strategi når man stadig vekk foreslår Skånland vgs nedlagt; høstens forslag er femte i rekken.
Les mer her  11.11.2009
Til minne om Tor Regnor Solbakk
Tor Regnor Solbakk var NSRs leder fra 1971-73. Da var ikke NSR mer enn et lite barn, og Regnor var derfor en av dem som har bidratt til å bygge opp det vi har i dag, både i NSR og i det samiske samfunnet.
Les mer her  10.11.2009
Om samisk rom i Trondheim
Under Sametingets Ungdomskonferanse 23.-25. oktober i Trondheim holdt Eiva Marita Sara tale om arbeidet med Samisk rom i Trondheim. Sara er ungdomskontakt for Sør-Trøndelag & Hedmark Saemiej Saervi NSR.
Les mer her  04.11.2009
Tale til Bergen Sameforenings 40-års-jubileum
NSRs ungdomssekretær Káre-Elle Partapuoli holdt tale på vegne av NSR under Bergen Sameforenings jubileumsmarkering og 40-års-dag lørdag 31. oktober på Nord-Norges-Huset i Bergen. Partapuoli er også lokallagsleder for Tana sameforening NSR og aner slik hva som må til for å holde en forening aktiv i 40 år.
Les mer her  04.11.2009
Vil ha bygdeskole-saken opp for Sametinget
Lederen for Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Silje Karine Muotka (NSR) er glad for at visepresidenten på Sametinget Laila Susanne Vars (Árja) sier at hun vil ta opp saken for å sikre bygdeskoler i samiske områder med regjeringen igjen.
Les mer her  29.10.2009
Sametingsrådet må hjelpe skolen i Musken å bestå
NSR ber Sametingsrådet ta tak for å berge grendeskolen i den lulesamiske bygda Musken, som fremdeles er uten lærerresursser. – Jeg er redd for at skolen på sikt blir nedlagt, og det vil være synd, sier sametingsrepresentant og medlem i Sametingets opplærings-, omsorgs- og utdanningskomite, Miriam Paulsen.
Les mer her  27.10.2009
NSR-foreninger jubilerer!
I 2009 feirer to av NSRs lokallag sine jubileer. Bergen Sámiid Searvi / Bergen Sameforening feirer 40 år, mens Sálto Sámesiebrre / Salten Sameforening ”kun” feirer 30 år. Begge lokallagene markerer i høst sin rike og viktige historie, både med foredrag og fest.
Les mer her  22.10.2009
Kyst- og fjordbefolkningen har rettigheter til fisket
Etter initiativ fra Bivdi, Fjordfiskernes forening og Norske Samers Riksforbund ble det avholdt et åpent møte på Sametinget i forrige uke om oppfølging av Kystfiskeutvalgets innstilling. En rekke organisasjoner og interessenter var invitert, og møtet samlet rundt 50 personer.
Les mer her  19.10.2009
Ber Sametingsrådet ta tak mot nedlegging
Fylkesrådet i Troms, der Arbeiderpartiet sitter med flertallet, foreslår nedlegging av Vågsfjord videregående, avdeling Skånland. Over 20 % av elevene har samisk på denne skolen som er en ressurskole i markasamisk område.
Les mer her  18.10.2009
Kystfiskeutvalgets innstilling – hva nå?
NSR, Bivdi og Fjordfiskernes Forening har tatt initiativ til et åpent møte om det videre arbeidet med Kystfiskeutvalget. Møtet er på Sametinget i Karasjok i dag, torsdag 15.10.09 kl. 19.15.
Les mer her  15.10.2009
Kritisk til hemmeligholdelse av avtaler
Norske Samers Riksforbund (NSR) er skuffet over at det nyvalgte sametingsrådet nekter å offentliggjøre avtaledokumentet som ligger til grunn for samarbeidet. Dette til tross for at større åpenhet har vært deres største flaggsak.
Les mer her  14.10.2009
NSRs politiske plattform 2009-2013
Presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR) la frem sin tiltredelseserklæring for Sametingets plenum. Hun kom også med et forslag på et sametingsråd. Forslaget falt med 15 av 39 stemmer.
Les mer her  14.10.2009
Fra demonstrasjonsgamme til slott
En markant skikkelse i det samiske samfunn har gått bort. Mikkel Eira er død bare sekstifire år gammel. I våre dager regnes ikke en sekstifireåring som gammel, men som en som ennå kan utrette bragder. Vi vet at han på det siste med sorg ga uttrykk for at det ennå var mye ugjort.
Les mer her  13.10.2009
NSRs parlamentariske lederskap 2009-2013
Sametingsgruppa har valgt Aili Keskitalo som parlamentarisk leder for NSR i perioden 2009-2013. - Jeg er glad for tilliten, og ser frem til å ta fatt på oppgavene. Vi har mange utfordringer framfor oss, og jeg kan love at vi vil ha en tydelig og markant opposisjon på Sametinget de neste 4 årene.
Les mer her  12.10.2009
NSR ruster seg til kamp for sjøsamiske rettigheter
Nylig avgåtte fiskeriminister Helga Pedersen har signalisert at forslagene fra Kystfiskeutvalget trolig ikke vil bli tatt til følge. Dette har satt sinnene i kok. Norske Samers Riksforbund (NSR) ruster seg nå til kamp for sjøsamiske rettigheter.
Les mer her  09.10.2009
Forrige side1  ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S