!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon – Ta samisk fortellertradisjon inn i skolen
– Samisk fortelling burde få bedre plass i skolen i dag, Gunn-Britt Retter. Hun mener at den samiske fortellertradisjonen må vies større oppmerksomhet i samisk skole, som eget fag eller som metode i øvrige fag.

Publisert: 30.11.2010

– Fortelling er morsomt. Det å bruke fortelling mer i skolen tror jeg vil være med på å senke terskelen for å bruke samisk muntlig, spesielt for andrespråkselever. – Jeg tror fokus på fortelling som metode vil være med på å styrke samiske barns og ungdoms identitet og kulturtilhørighet, sier Retter. Hun peker også på at samisk kultur- og kunnskapsformidling ofte skjer nettopp gjennom muntlig overføring. – Det i seg selv er en grunn til å åpne for mer plass til fortelling i skolen.

– I dag ser vi at storytelling er en trend i storsamfunnet og at det blir brukt i markedsføring og omdømmebygging, og det gir enda et argument for at vi bør utstyre våre unge med fortelling som verktøy. Retter minner om at fortelling jo ellers er et sentralt element i urfolkskulturer verden over, og ikke minst hos samene selv.

Gunn-Britt Retter vil fremheve at Samisk Høgskole allerede har et videreutdanningstilbud i Juoigan ja Muitaleapmi (Joik og fortelling). – Økt oppmerksomhet rundt fortelling i skolen kan derfor gis relativt rask, i og med at lærere allerede har dette tilbudet om videreutdanning på området, avslutter Retter, som oppfordrer sametingsrådet til å jobbe videre med saken som hun fremmet i plenum i dag – en sak som for øvrig høstet bred støtte.

 

----------

Sámegilli / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S