!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR-U møtte NRK Sámi Radio og Samisk programråd

 

 

NSR-U sendte i april i år åpent brev til NRK Sámi Radio hvor man bragte meninger om NRK Sámi Radios språkprioriteringer. På bakgrunn av dette brevet ble NSR-U invitert til møte med NRK Sámi Radio for å diskutere problemstillingen. 14. oktober ble et slikt møte avholdt, og NSR-U fikk framføre sitt budskap for NRK Sámi Radio. Til stede var også kringkastingssjef i NRK, Hans Tore Bjerkås, samt Samisk programråd. NSR-U var representert ved Ol Johan Gaup som holdt et innlegg om hva NSR-U mener bør være viktig for NRK Sámi Radios språkprioriteringer. Nedenfor kan du lese innlegget i sin helhet.

Publisert: 21.10.2010

Sámi Radio gjør en veldig god jobb i forhold til samisk, og har kommet dit ved hjelp av anstrengelser slik som andre samiske institusjoner, og det skal de ha ros for. Det er allikevel viktig å opprettholde og til enhver tid prøve å forbedre et godt tilbud, både i forhold til innhold og språk i radio, TV-sendinger og i dagens sentrale medium, internettet.

Vi følger selvfølgelig ivrig med på Sámi Radio sitt tilbud og har kritisert manglene som finnes i forhold til språk. For en stund siden skrev vi et åpent brev til NRK Sámi Radio hvor vi tok opp språkprioriteringen i NRK Sámi Radio. Vi kom med eksempler på at det er mye norsk i Mánáid-TV og i ungdomsprogrammet ÍZÜ. Vi kritiserte også manglende nettilbud på samisk og savnet tilbud på lule- og sørsamisk.

Sámi Radio er en sterk institusjon og har stor påvirkningskraft på det samiske samfunnet, og med denne kraften kommer også ansvaret. I ansvaret ligger det å gi et fullverdig mediatilbud om samiske saker på samisk. Mediatilbudet er med på å løfte det samiske språket og det er veldig viktig at de mindre språkene ses og høres. Og når jeg nå snakker om samisk, så snakker jeg om alle våre dialekter. NRK Sámi Radio har ansvaret på norsk side og dermed betyr det at det er deres ansvar å gi et mediatilbud på de offentlige samiske dialektene som er i Norge, nemlig sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

For de som snakker nordsamisk er tilbudet rikt, men er det noe vi virkelig savner så er det mer sør- og lulesamisk. NRK Sámi Radio skal være et tilbud for alle samer og det ville vært rettmessig at Sámi Radio styrker det sør- og lulesamiske tilbudet. Dagens situasjon er slik at NRK Sámi Radio har 32 timer med radiosendinger i uka, og av disse er kun en halvtime, 30 minutter, i uka på sørsamisk og en halvtime, 30 minutter på lulesamisk. Og det er altfor lite. Vi savner også et tilbud til barn og unge på lule- og sørsamisk, og det er derfor morsomt å høre at det nå lages programmer for barn. Det tilbudet burde videreføres og det burde også lages ungdomsprogram på lule- og sørsamisk. Generelt burde disse dialektene høres oftere. Hvis disse dialektene høres og brukes i en institusjon som Sámi Radio så vil statusen løftes og språksituasjonen styrkes. Man kan sammenligne det med nordsamiskens situasjon i forhold til norsk; i forhold til norsk er det lite nordsamisk på radio når man ser på helheten, det er veldig viktig og vi må hele tiden jobbe for at det skal høres mer. Sør- og lulesamisk er minoritetsspråk i et minoritetsspråk, og derfor er det utrolig viktig at NRK Sámi Radio jobber for å styrke og løfte våre minoritetsspråk.

Når det kommer til vår kritikk av språkbruken i Mánáid-TV og TV-tilbudet til ungdom så har også NRK Sámi Radios interne vurdering kommet frem til at det brukes altfor mye norsk i disse sendingene. Tanken er god, å lære samisk til barn og unge, men det skal ikke stjele tiden til det samiskspråklige tilbudet til barn og ungdom. Da er det heller en idé for NRK å lære bort samisk i norsktalende barne- og ungdomsprogram.

Nettsiden er et sentralt og viktig tilbud for de fleste medier i dag. Nettmediet er blitt like viktig som radio og TV. I den sammenhengen ser vi at det ikke er et godt nok tilbud i dag. Når man åpner Sámi Radio sine nettsider i dag så er nesten alt på norsk. De samiskspråklige sidene er nesten ikke å se i det hele tatt, de er gjemt bort på sidene til Árdna kulturmagasin. Dessuten så er ikke alle nyhetene oversatt til samisk. For 10 år siden var det kanskje ikke så mange som brukte internett men i dag er nettmediet blitt så viktig at man nesten må kreve at Sámi Radio gir et fullverdig tilbud på samisk og prioriterer samisk som hovedspråk i alle produksjoner for det er det tilbudet det samiske folk savner. 

NSRs ungdomsutvalg løfter denne saken fordi NRK Sámi Radio er den viktigste institusjonen på norsk side av Sápmi og fordi vi tror Sámi Radio klarer å gjøre en bedre jobb og klarer å være i front med å løfte, styrke og utvikle det samiske språket og til å gi et godt medietilbud til samene.

 

----------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S