!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Leder Aili Keskitalos tale til landsmøtet
Tale til NSRs 41. Landsmøte i Narvik 3.9.10

Publisert: 04.09.2010

Kjære landsmøtedelegater, inviterte gjester, samiske søstre og brødre!

Det er sjette gang jeg holder tale for NSRs landsmøte, i ulike roller jeg har hatt i og for denne organisasjonen. Likevel - blant oss som er samlet her er jeg ingen veteran, men som en amatør å regne. I løpet av denne helga skal vi feire en av våre veteraner, og jeg kjenner en dyp respekt og en ydmykhet i forhold til det arbeidet som er blitt gjort av andre før oss. Derfor er det viktig for meg å uttrykke takknemlighet for den tilliten jeg har fått fra dere. Den tilliten er en inspirasjon og en glede, men noen ganger også et ansvar som kan være tungt å bære.

Sist vi møttes feiret vi 40 år med samisk kulturarbeid og politikk. Nå er vi på mange måter tilbake i hverdagen igjen. Men vi har ingen grunn til å henge med hodet! Vi er den nest største gruppa på Sametinget, selv om vi er i opposisjon. Vi kunne vært den største, men tapte ett mandat i Sør-Norge valgkrets med ti stemmer. Ti stemmer! Vi representerer mange samer, både her i denne salen, og de som stemte på oss i valget i fjor. Vi har all grunn til å rette ryggen, arbeide videre, se framover mot den samiske framtiden vi og andre før oss har strevet for! På dette landsmøtet begynner vi arbeidet med å fornye NSRs politikk på mange områder og styrke arbeidet i organisasjonen, med den målsetningen å vinne tilbake makta på Sametinget! Derfor legger landsstyret fram forslag til vedtektsendringer, budsjett og strategiplan som vi mener er nødvendige for å sikre organisasjonen gode arbeidsvilkår framover. Det vil dere få høre mer om i dag og i morgen.

NSRs landsmøtedelegater! Har dere også merket at det samepolitiske arbeidet er i motvind? Viktige saker blir utsatt av sentrale myndigheter, eller får ikke den løsning vi mener er den riktige. Jeg kan nevne Mineralloven, Kystfiskeutvalget, Nordisk samekonvensjon, Samerettsutvalget – ingen av disse sakene har hatt nevneverdig framgang siden forrige landsmøte. Det er som om vi nå skal tilbakebetale for tidligere seiere. ”Samene har fått nok”, sies det. Og noen ganger sliter vi med å forklare til våre egne hva det er vi har fått som er så bra.  Finnmarkseiendommen, som er resultatet av vårt arbeid med Finnmarksloven får fortsatt mer ris enn ros blant innbyggerne i Finnmark. Men Finnmarkseiendommen og Finnmarksloven skal bidra positivt til utviklingen i Finnmark. Hvordan det skal gå til, og hvordan vi best kan ivareta samiske interesser, skal vi diskutere på dette landsmøtet.

Det kan nesten virke som det eneste som går framover i Sápmi er myndighetenes iver etter å verne de områdene vi bruker! Noen steder har de det så travelt med å få nok vernede arealprosenter at de ikke tar seg tid til å høre på dem som bruker områdene som skal vernes. Jeg mener ikke at vern trenger å være negativt, men det er sannelig ikke samers og urfolks bruk som står for de store og varige inngrepene i naturen. Vi trenger respekt for at samiske områder ikke er uberørt villmark, men arealer i bruk til bl.a. matproduksjon og høsting, og at det ikke er denne bruken som truer verneverdige områder. Tvert i mot. Dette er ikke ukjente problemstillinger for dere, og vi skal diskutere den saken i morgen. Vi har også som målsetning å arbeide videre med politikkutvikling omkring bruk av mineraler og petroleumsressurser. Vi skal ikke selge ressursene i samiske områder for glassperler og sigaretter, slik historien forteller at andre urfolk har blitt lurt. Ressursene i samiske områder skal komme samene til gode!

Samesaken utvikler seg langsomt, og det er mye man kan bli frustrert av i hverdagen. Vi kan ikke ta noe som en selvfølge, ikke en gang at navnene våre skrives korrekt i offentlige registre. Sameministre og statssekretærer fra ulike partier har gjennom flere år lovt at dette skal løses, men det er fortsatt for dyrt eller for teknisk vanskelig. Man kan fristes til å gi opp. Derfor er det så viktig å finne fram til de små seirene, og feire dem når vi kan. Om det nå bare er et veiskilt med et samisk navn som endelig blir skrevet på riktig måte, eller at brevet om baksmell og straffeskatt kommer på samisk. Det er verdt å feire!

Jeg hadde et slikt øyeblikk i forrige uke. Jeg var innom bokhandelen og kunne konstatere at det var kommet mange nye bøker på samisk. (Vis bilde) Ser dere? Diktbøker, barnebøker, lydbøker, morsomme små hefter. Jeg ble så glad!

Nå tror jeg kanskje det er noen som tenker: jaha, Arbeiderpartiet klarer å utgi bøker NSR ikke fikk utgitt. Men det er ikke helt sånn!  Husker dere nyttårshilsenen min på tv i 2007 der jeg lovte 10 millioner mer til samisk litteratur? Husker dere landsmøtet i 2007, da vi bestemte oss for å åpne Samefolkets fond og bruke det til tradisjonell kunnskap, samisk språk og litteratur? Vi har siden 2007 og fram til i fjor høst foreslått, og fått gjennomslag for 10 millioner mer til samisk litteratur, og det er disse bøkene som dukker opp i bokhandlene nå! Det er en seier det er verdt å feire! 10 millioner til samisk litteratur! Mange flere bøker! Det eneste som er synd er at Sametingets flertall nekter å merke bøkene som er finansiert gjennom Samefolkets fond slik at folk ser hvor pengene kommer fra. Vi foreslo at alle bøker og prosjekter som fikk penger fra fondet skulle merkes tydelig. Samefolkets fond har vært en omstridt og vanskelig sak, derfor syns jeg velgerne fortjener å vite hvordan pengene blir brukt. Det virker som om Ap helst ønsker å skjule det. Kanskje de helst vil tro at bøkene er et resultat av Aps kulturpolitikk?

Har dere lagt merke til at det ikke er en eneste representant for norske myndigheter i denne salen? Regjeringen og myndighetene synes å trives godt med Ap med makta på Sametinget, de har det vel rolig og fredelig. De er blitt så tilbakelente og arrogante at de ikke gidder å sende sine representanter til våre møter en gang. Jeg vet at våre politiske konkurrenter forsøker å få folk til å tro at de samiske organisasjonenes tid er over, at nå skal hele samebevegelsen sluses inn i partisystemer etter norsk mønster. De får tro om igjen! Jeg vet også at det finnes ledende politikere i Sametingets flertall i dag som påstår at ingenting har hendt på 20 år på Sametinget. Om dette skyldes uvitenhet eller manglende respekt for vårt og våre veteraners arbeid vet jeg ikke. Det er uansett feil. 

Derfor vil jeg til slutt komme med to små oppfordringer til dere alle. Har dere hørt om framsnakking? Dere som er på Facebook kjenner sikkert til kampanjen som er startet for å erstatte baksnakking med framsnakking. Framsnakking betyr at vi snakker pent om hverandre, at vi fokuserer på det positive og løfter hverandre fram. Som mennesker har vi nok altfor lett for å ty til det negative, og jeg tror at vi som minoritetsfolk og som samer er altfor vant til at det vi selv har ikke er bra nok. Ii han sápmelaš gal máhte. Har dere hørt den? I NSR har vi til tider vært våre egne beste kritikere, og det har vært nødvendig fordi NSR omtrent var det eneste samepolitiske forumet som fantes. Men like flinke som vi skal være til å komme med konstruktiv kritikk, like flinke skal vi være til å løfte fram det arbeidet som hver enkelt av oss gjør, og det vi får til i fellesskap. Det er nok av dem som vil baksnakke oss!  Vi skal framsnakke hverandre og NSR, til gjensidig inspirasjon for hverandre! Det er min første oppfordring til dere! Den første jeg vil framsnakke, er vår sekretariatsleder Thomas Erlend Myrnes Nygård, som har gjort en så smidig jobb med landsmøtearrangementet. Tak til Thomas!

Den andre oppfordringen er å spise mer reinkjøtt! Dropp svinekotelettene og kjøttdeigen fra Gilde denne høsten. Reinkjøttlagrene er fulle, og det betyr at mange reineiere ikke vil få slaktet denne sesongen. Dette er tøft for økonomien til mange familier, og vil nok merkes i mange lokalsamfunn. Og det er heller ikke bra for reintallsreguleringen. Vi skal selvfølgelig arbeide politisk for å bidra til at en slik situasjon unngås i framtiden, men mens myndighetene, næringa og slakteriene diskuterer hva som er galt, så vedder jeg på at vi rekker å spise mange, mange kilo reinkjøtt! ( Vi spiser jo ikke søringporsjoner på 150 g når vi forsyner oss…)

Derfor: spis mer reinkjøtt og snakk pent om hverandre og NSR!

Ha et hyggelig og spennende landsmøte, slik at vi reiser hjem med sekken full av ideer og inspirasjon!

Takk for oppmerksomheten!

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S