!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Hvordan skal vi bruke FeFos overskudd?
FeFos logo
Finnmarksloven åpner for at et overskudd i FeFo helt eller delvis kan utbetales til Finnmark fylkeskommune og Sametinget eller brukes til allmennyttige formål som kommer hele fylkets innbyggere til gode. På landsmøtet i Narvik debatterer NSR hvordan dette overskuddet kan brukes.

Publisert: 02.09.2010

NSRs landsstyre foreslår at overskuddet fra FeFo disponeres av Sametinget og Finnmark fylkeskommune i felleskap i et fond.

- Det viktigste for oss er at overskuddet disponeres i Finnmarkslovens ånd, det vil si i tråd med lovens formålsparagraf, sier NSR-leder Aili Keskitalo. - Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv. Dette må også gjelde overskuddet av FeFos virksomhet.

NSRs landsstyre varsler videre arbeid med innspill til FeFos strategiplan, oppfølging av arbeidet med samiske rettigheter fra Troms og sørover og forvaltning av ikke-fornybare ressurser i samiske områder.

Saken om forvaltning og eierskap av ressurser i samiske områder finnes her:

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S