!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Norsk gruvedrift ga langvarig konflikt på Mindoro i Filippinene
NSR/SfP mener Sametingets plenum bør komme med en støtteerklæring til Mangyafolket på øya Mindora i Filippinene.

Publisert: 01.12.2009

De har kjempet en årelang kamp mot gruveselskapet Crew Minerals (nå Intex Resources), som har planer om å bruke deres landområder og etablere gruver for utvinning av nikkel. Selskapene har norsk eierskap. Saken utviklet seg så langt at befolkningen ikke så annen råd enn å ty til sultestreik for å få satt søkelys på saken.

Selskapet er avhengig av å få en miljølisens før det kan sette i gang med utvinning. Det kan synes som at prosessen for å få miljølisens ikke har vært ført på en riktig måte hva gjelder hensynet til menneskerettigheter, urfolksrettigheter og vanlige retningslinjer for konsekvensutredninger i forhold til miljøet.

Fredag ble det altså klart at de filippinske myndighetene trakk tilbake miljølisensen som var gitt til Intex Resources for gruvedrift på øya Mindoro. De lokale myndighetene setter nå ned et utvalg som skal gå gjennom alle deler av saken, om hvordan miljølisens kunne bli gitt, og eventuell inhabilitet i saken. De sultestreikende valgte å avblåse aksjonen, som da hadde pågått i nesten to uker.

Saken er ikke avsluttet med dette. Lisensen er midlertidig trukket tilbake, mens et utvalg går gjennom saken. Vi må selv huske på at det er 30 år siden våre egne folk sultestreiket. I årene etter har vi hatt en positiv utvikling, og norske myndigheter har etablert ordninger for kommunikasjon med landets urbefolkning, selv om vi ikke alltid når fram med vårt syn. Norske myndigheter har strenge etiske krav til sine bedrifter. De samme etiske retningslinjer bør også gjelde når norskeide selskaper opererer i utlandet. De bør ta hensyn til urfolksrettigheter i andre land.

Det finnes dessverre mange slike eksempler i verden. Sametinget bør komme med en støtteuttalelse i denne saken, for å løfte fram saken og synliggjøre at vi følger med på hva multinasjonale selskaper foretar seg og at det forventes at de følger samme etiske standard også når de opererer i andre verdensdeler. Det er her snakk om inntrengning i urfolks landområder, uten hensyn til urfolkets rettigheter. Selv om sultestreiken i denne omgang er avblåst, fortsetter arbeidet. Sametinget behandler saken torsdag i denne uken, og avgjør da om man kommer med en støtteerklæring til mangyanfolket. Med bakgrunn i at dette er et norskeid selskap, ser NSR det som viktig at Sametinget kan gi en slik støtteerklæring.

Må anerkjenne urfolks rettigheter på Filippinene (Sametinget 2006)

Denne teksten på samisk / Sámegillii

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S