!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Aili Keskitalos tale til landsmøtet - 10 millioner til samisk litteratur
Er disse nye bøkene finansiert gjennom Samefolkets fond? Det vet vi ikke, fordi de ikke er merket.
I sin tale til landsmøtet i dag fremhevet leder Aili Keskitalo at vi nå har innfridd lovnaden om 10 millioner ekstra til samisk litteratur. Hun sa også at det har skjedd lite samepolitisk siden sist, men vi må glede oss over de små seirene. Hun uttrykte respekt og ydmykhet for våre veteraner i samepolitikken, og takknemlighet for tilliten hun har fått til å være leder og presidentkandidat.

Publisert: 03.09.2010

10 millioner til samisk litteratur

I nyttårstalen på TV i 2007 lovte daværende president Aili Keskitalo 10 millioner mer til samisk litteratur. På landsmøtet samme år bestemte NSR å åpne Samefolkets fond og bruke det til tradisjonell kunnskap, samisk språk og litteratur. Siden da og fram til i fjor høst har NSRs sametingsgruppe foreslått, og fått gjennomslag for 10 millioner mer til samisk litteratur, og det er disse bøkene som dukker opp i bokhandlene nå. Aili Keskitalo oppfordret til å feire de små seirene i samepolitikken.

Jeg hadde et slikt øyeblikk i forrige uke. Jeg var innom bokhandelen og kunne konstatere at det var kommet mange nye bøker på samisk. Ser dere? Diktbøker, barnebøker, lydbøker, morsomme små hefter. Jeg ble så glad!

Samepolitisk arbeid i motvind

Keskitalo mener at det samepolitiske arbeidet er i motvind.  Viktige saker blir utsatt av sentrale myndigheter, eller får ikke den løsning NSR mener er den riktige.

- Jeg kan nevne Mineralloven, Kystfiskeutvalget, Nordisk samekonvensjon, Samerettsutvalget – ingen av disse sakene har hatt nevneverdig framgang siden forrige landsmøte. Er det slikt at man nå skal tilbakebetale for tidligere seiere. ”Samene har fått nok”, sies det. Og noen ganger sliter vi med å forklare til våre egne hva det er vi har fått som er så bra. 

Keskitalo trakk også Finnmarkseiendommen, som er resultatet av arbeidet med Finnmarksloven får fortsatt mer ris enn ros blant innbyggerne i Finnmark. Men Finnmarkseiendommen og Finnmarksloven skal bidra positivt til utviklingen i Finnmark.

Verneiver

Aili Keskitalo mener at det eneste som går framover i Sápmi er myndighetenes iver etter å verne de områdene sameri bruker! Noen steder har de det så travelt med å få nok vernede arealprosenter at de ikke tar seg tid til å høre på dem som bruker områdene som skal vernes. Keskitalo mener at vern ikke trenger å være negativt, men at det ikke er samers og urfolks bruk som står for de store og varige inngrepene i naturen.

Vi trenger respekt for at samiske områder ikke er uberørt villmark, men arealer i bruk til bl.a. matproduksjon og høsting, og at det ikke er denne bruken som truer verneverdige områder. Tvert i mot.

Fremsnakking

Aili Keskitalo kom til sist med en oppfordring om at vi nå må framsnakke hverandre. Framsnakking betyt at vi må snakke pent om hverandre, at vi fokuserer på det positive og løfter hverandre fram. Som mennesker har vi nok altfor lett for å ty til det negative, og vi som minoritetsfolk og som samer er kanskje altfor vant til at det vi selv har ikke er bra nok.

Ii han sápmelaš gal máhte. Har dere hørt den? I NSR har vi til tider vært våre egne beste kritikere, og det har vært nødvendig fordi NSR omtrent var det eneste samepolitiske forumet som fantes. Men like flinke som vi skal være til å komme med konstruktiv kritikk, like flinke skal vi være til å løfte fram det arbeidet som hver enkelt av oss gjør, og det vi får til i fellesskap.

 

Les hele talen her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S