!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Honningsvågdeklarasjonen - retten til å ta ansvar
Illustrasjon. Foto: NSR.
Det er positivt at det er fokus på Honningsvågsdeklarasjonen i enkelte medier. Deklarasjonen ble vedtatt på samekonferansen i Honningsvåg i 2004 og er et viktig dokument for samene som opplever store forskjeller i forhold til den samepolitikk som de respektive statene vi bor i fører.

Publisert: 31.10.2007

Det er positivt at det er fokus på Honningsvågsdeklarasjonen i enkelte medier. Deklarasjonen ble vedtatt på samekonferansen i Honningsvåg i 2004. Samekonferansen er generalforsamling for Samerådet som er en paraplyorganisasjon med åtte samiske medlemsorganisasjoner. På norsk side er både Norske Samers Riksforbund (NSR), Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Samenes Folkeforbund(SFF) medlemsorganisasjoner.

Store forskjeller i samepolitikken
Arbeidet i Samerådet er viktig for samene som er spredt på fire stater. Honningsvågsdeklarasjonen er derfor et viktig dokument for samene. Vi er et folk og en nasjon, men opplever store forskjeller i forhold til den samepolitikk som de respektive statene vi bor i fører. Deklarasjonen kan derfor være et redskap i å arbeide for bedring av rammebetingelsene for samene i de ulike statene.

Deklarasjon vedtatt av medlemsorganisasjoner
Norske Samers Riksforbund vedtok deklarasjonen enstemmig på NSRs landsmøte i Alta i 2005. De øvrige medlemsorganisasjonene har også vedtatt deklarasjonen i egne organisasjoner. Det er viktig å legge merke til at hovedpunktene i deklarasjonen omhandler tema som er anerkjente nasjonalt og internasjonalt. Blant annet har det over tid vært utvikling i forhold til arbeidet med å utvikle og definere innholdet i urfolks rett til selvbestemmelse. Deklarasjonen fremhever blant annet at samene har historiske rettigheter og at vi mener at samene ikke under noen omstendighet kan fratas vårt eksistensgrunnlag. Norske Samers Riksforbund har arbeidet ut fra denne forutsetningen over lang tid.

Miljøpolitikk sentralt
Norske Samers Riksforbund jobber i år med å videreutvikle vår miljøpolitikk. Derfor er vi også spesielt opptatt av kapittelet i Honningsvågsdeklarasjonen som omhandler miljø og bærekraftig utvikling i samiske områder. Vi mener at samene også skal delta i arbeidet med miljøspørsmål og at vi – sammen med både andre folk og myndigheter - forplikter oss til å følge opp arbeidet med bærekraftig og miljømessig forsvarlig utvikling.

Retten til å ta ansvar
Innholdet i urfolks rett selvbestemmelse omhandler også retten til å ta ansvar – og det er i bunn og grunn kanskje vel så viktig som fokuset på myndighetenes forpliktelser ovenfor oss som minoritet og urfolk.

Lenke til Samerådets nettsider
Norsk: http://www.saamicouncil.net/?deptid=1114
Samisk: http://www.saamicouncil.net/?deptid=1113

Lenke til Honningsvågsdeklarasjonen
Norsk:  http://www.saamicouncil.net/files/20050518214056.doc
Samisk:  http://www.saamicouncil.net/files/20041214132214.doc

NSRs representanter i Samerådet:
Geir Tommy Pedersen mobil: 94823104
Aile Javo: mobil 95025926

NSR i Samerådet

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S