!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Verdensdag til ettertanke
I dag, den 9. august markerer FN den internasjonale urfolksdagen. Dagen har vært markert siden 1994, da FNs internasjonale urfolkstiår startet. Fra samisk hold ble vedtaket møtt med stor optimisme og forventninger. Det har skjedd mye siden 1994. Blant annet er FNs permanente forum for urfolksaker et resultat av dette tiåret. At Ole Henrik Magga ble valgt som den første lederen av forumet er historisk

Publisert: 09.08.2005

Verdens urfolk er en stor gruppe med mangfoldige virkeligheter, utfordringer og ressurser. Ifølge FNs beregninger finnes det over 5 000 urbefolkningsgrupper i verden, fordelt på rundt 70 land. Disse gruppene består av tilsammen ca. 370 millioner mennesker. Det er mange urfolk i verden som sliter med eksistensielle problemer. Kampen for overlevelse er det sentrale for disse folkegruppene som kan være utsatt for folkemord, forfølgelse, fattigdom og epidemier. Dette enorme spekteret av saker gjør at FN i 2004 vedtok å satse mot et nytt urfolkstiår.

Felles satsing på gode tiltak

9.august er fortsatt FNs internasjonale urfolksdag det kommende tiåret. For oss bør utfordringen være å fylle tiåret med gode og meningsfulle tiltak. FN-sambandet, Samerådet, Sametingene samt aktuelle myndigheter bør samles for å drøfte hvordan vi kan sikre at urfolkstiåret kan blir en koordinert satsning som legges merke til. En slik mulig møteplass er den årlige konferansen "Forum for urfolksspørsmål i bistanden" som Samisk senter ved Universitetet i Tromsø har vært vertskap for siden 2000. Parallelt med denne kompetansebyggingen som disse årlige konferansene skal bidra til, burde også tilknyttede handlingsprogrammer iverksettes med målsetning om å drive solidarisk bistand urfolk til urfolk og å stimulere til demokratiseringsprosesser. Gjennom Samerådet er det også gjort verdifulle forsøk på bistandsarbeid fra urfolk til urfolk. Det er slike erfaringer vi nå må bygge videre på.

Urfolksfond
Norske Samers Riksforbund vil dette urfolkstiåret jobbe for at det etableres et urfolksfond med mål om kompetansebygging og bistandsarbeid fra urfolk til urfolk. Fondet bør kunne brukes til hjelp ved akutte kriser og til mer langsiktig arbeid.


Lenker:

Vedtak om FNs første urfolkstiår:
http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r214.htm

FNs vedtak om nytt urfolkstiår: http://www.un.org/events/indigenous/

Permanent forum on indigenous issues:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html

Forum for urfolksspørsmål i bistanden:
http://www.sami.uit.no/forum/indexno.html

Samerådet: http://www.saamicouncil.net/?deptid=1336

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S