!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Forlanger konsultasjoner om reinbeitekonvensjonen
Den norske delegasjon til Samisk Parlamentarisk råd (SPR-N) ber om at regjeringen bidrar til at forhandlingene om en ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige blir gjenopptatt snarest og at sametingene og reindriftsnæringen på begge sidene av grensen får reelle muligheter til å bidra i forhandlingene.

Publisert: 01.07.2005

Den norske delegasjon til Samisk Parlamentarisk råd (SPR-N) har i sitt vedtak i sak 015/05 påpekt at Sametinget ikke blir informert og konsultert om mandat og organisering av gjenopptakelsen av forhandlingene om ny reinbeitekonvensjon.

 

Brudd på avtalen om konsultasjoner

- Dette er brudd på avtalen om konsultasjoner som nettopp er underskrevet av statsråd Erna Solberg, som har samordningsansvar for samiske saker og undertegnede. En slik handlemåte er heller ikke i tråd med ILO-konvensjon nr. 169 når det gjelder statens plikt til å konsultere urfolk i saker som er av særskilt interesse for dem, sier sametingspresident og leder av Sametingets delegasjon til Samisk parlamentarisk råd, Sven-Roald Nystø.

 

Konsulter reindrifta og sametingene

Den norske delegasjonen har i møte 28.06.05 drøftet situasjonen som har oppstått i forhold til grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige, og ber om at regjeringen bidrar til at forhandlingene om en ny reinbeitekonvensjon blir gjenopptatt snarest og at sametingene og reindriftsnæringen på begge sidene av grensen får reelle muligheter til å bidra i forhandlingene.

 

- Sentrale myndigheter må konsultere sametingene og næringen selv når det gjelder forhandlingene om en ny reinbeitekonvensjon. Sametinget mener at viktige prinsipper og samarbeidsorganer må på plass og disse må være aktive redskaper i arbeidet med å finne frem til løsninger som ivaretar reindriftens interesser på begge sidene av grensen, sier Nystø.


Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S