!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Enighet om historisk avtale
Sametinget og Samisk Kunstnerråd (SDR) har nå undertegnet en historisk avtale som er et nytt stort skritt fremover i utviklingen av forholdet mellom samiske myndigheter og det sivile samiske samfunn.
- Dette er en villet politisk utvikling fra flertallets side i Sametinget og jeg er glad for at man har lykkes å komme til enighet om en avtale som partene sier seg godt fornøyd med, sier rådsmedlem Randi Skum fra Norske Samers Riksforbund (NSR).


Publisert: 24.06.2005

All ære til Samisk Kunstnerråd som har vært meget konstruktive gjennom hele prosessen og jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til det resultatet som nå er oppnådd. 

Både denne avtalen og samarbeidsavtalen fra i august i fjor vil være med på å danne et solid grunnlag for inngåelse av lignende avtaler mellom Sametinget og andre grupper i det sivile samiske samfunnet i fremtiden. Neste avtale som vi vil prøve å få på plass er med aktørene innefor Doudji og her er prosessene godt i gang.

 

Det som er viktig er at stadig flere i det samiske samfunnet skal ha mest mulig å si når det gjelder egne utviklingsmuligheter. Samisk kultur og næring utvikles best gjennom et forpliktende samspill mellom samiske myndigheter og de ulike aktørene. Kan vi få til et slikt samspill som kunstneravtalen nå legger opp til, tror jeg vi er på god vei mot et felles ansvar for egen fremtid, både i hverdagen og med en trygghet for fremtiden, avslutter Randi.

 

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S