!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Kunstnere i gledesrus
SDR og Sametinget undertegnet mandag den første kunstneravtalen for samiske kunstnere. Dermed er kunstnerne den første yrkesgruppen som har skaffet seg forhandlingsrett med sine egne myndigheter, nemlig Sametinget. –Det var en gledens dag for alle samiske kunstnere da avtalen ble undertegnet, sier Synnøve Persen, som er leder for SDR`s forhandlingsutvalg.

Publisert: 24.06.2005

Kunstneravtalen for 2006 ble på 4 millioner kroner. Det er en økning på over 1.3 millioner i forhold til årets bevilgninger.

En ny stilling til SDR`s administrasjon, 2 nye arbeidsstipend og en halv million til et nyopprettet Kunstfond. Det er hva kunstnerne fikk av nye, faste overføringer for neste år. – Meget bra! Sametinget viste stor vilje til å imøtekomme våre krav. All ære til tingets forhandlere Jon Meløy og Lennart Mikkelsen. Ved undertegnelsen av avtalen viser Sametinget ved handling at de tar vårt arbeid på alvor, sier en glad og fornøyd Synnøve Persen.

For første gang

Kunstnerne er dermed den første yrkesgruppen som har arbeidet for å få forhandlingsrett med sine egne myndigheter. Og resultatet av forhandlingene viser at de har lykkes med dette. I august i fjor underskrev Sametinget og SDR en samarbeidsavtale som ligger til grunn for de årlige forhandlingene. Ved undertegnelsen av samarbeidsavtalen forpliktet Sametinget seg til å gjennomføre årlige forhandlinger med kunstnerne. Kunstnerorganisasjonene forpliktet seg til å samle seg, og fremme et felles krav, i stedet for hver for seg slik de hittil har gjort. – Dette skaper er helt ny situasjon for organisasjonene, når de allerede nå vet hva de vil få neste år fra Sametinget i Noreg – som jo er den som bevilger størsteparten av driftsmidlene, og kan planlegge etter det, sier SDR`s generalsekretær Elle Márjá Vars.

Mer til det meste

Kunstnerne leverte sitt krav til Sametinget 2. mai i år. Kravet var på 4.4 millioner. Sametinget kom med sitt tilbud den 25. mai. Tilbudet var på 3.4 millioner. Forhandlingene startet i Karasjok 20. juni, og det ble oppnådd enighet på det første møtet. Kunstnerne ofret innkjøpsordning for skjønnlitteratur med det kravet at Sametinget skal jobbe for å få dette til en nordisk samisk ordning, og visningsvederlag for samisk kunst i samisk offentlig eie. Sametinget gikk på sin side med på å øke stipendsummen og bevilgninger til SDR`s administrasjon, og satte av en halv million til et nyopprettet Kunstfond. Og dermed kunne avtalen signeres.

Mer til stipend

Kunstnerne oppnådde å få ett nytt arbeidsstipend til yngre kunstnere og ett 5 –årig stipend til eldre fortjente kunstnere. Dette fikk kunstnere i stedet for 2 garantiinntekter som var med i det opprinnelige kravet. Til sammen økte stipendposten med 350.000 kr.

- Vi er fornøyde fordi vi fikk nye stipend både til de nyetablerte og til de som har jobbet lenge med kunst og fortjener å bli tildelt et ekstra stipend, sier Synnøve Persen.

Kunstnerstyrt Kunstfond

Kravet fra kunstnerne inneholdt et helt nytt Kunstfond, styrt av kunstnerne selv. Begrunnelse for dette kravet er at Samisk kulturfond er blitt kraftig redusert siden tinget la ned Samisk kulturråd der kunstnerne var representert.  Dermer har kunstnerne ingen mulighet til å påvirke bevilgningspolitikken. Det nyopprettede Kunstfondet skal bøte på dette.

Kunstneravtalens innhold

Kunstneravtalen for 2006 er totalt på 4 millioner kroner. Den inneholder de faste bevilgningene til samiske kunstnere og kunstnerorganisasjoner, oppdelt i 4 poster: Driftsstøtte til samiske kunstnerorganisasjoner og administrasjonen SDR, 1.4 mill. (Økning på 400.000 fra i år). Stipend til samiske kunstnere; 1.750.000 kr (økning på 350.000 kr fra i år). Innkjøpsordning for samisk billedkunst; 250.000 kr (økning på 100.000 kr fra i år) og 500.000 friske kroner til ett nyopprettet Kunstfond.

Skam for sametingene i Finland og Sverige

Ved undertegnelsen av Kunstneravtalen 2006, har Sametinget i Norge økt de faste bevilgningene til samiske kunstnerne, uavhengig av landegrensene, til 4 millioner kroner. I tillegg til dette er det Sametinget i Norge som alene finansierer all utgivelse av samisk litteratur og  samiske utgivelser ellers, og bevilger 100 % støtte til samiske forlag. Til sammeligning er de faste bevilgninger til felles samiske kunstnerformål fra Sametinget i Sverige totalt på 400.000 kr. og enda mindre fra Sametinget i Finland. – Dette er en skam for hele vår nasjon. De to sametingene må ta seg sammen og begynne å dra lasset sammen med Sametinget i Norge, sier generalsekretær Elle Márjá Vars i Samisk Kunstnerråd.

Forhandlingsutvalget

Samisk Kunstnerråd forhandlingsutvalg består av Synnøve Persen, leder, Biret Risten Sara, Anders Somby og SDR generalsekretær Elle Márjá Vars.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S