!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Kjønnsroller under endring blant samene ?

- I vår moderne tidsalder og samfunnsorganisering utfordres de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene, sammen med tradisjonelle levemåter. Over tid vil dette få konsekvenser for organisering, arbeidsforhold og lederskap i samiske samfunn sa Sametingspresident Sven Roald Nystø i sitt innlegg under panledebatten på norsk-russisk likestillingsseminar 20. juni 2005 i Moskva, Russland.Publisert: 23.06.2005

Ministre! Kjære forsamling!

Samer er bosatt i Finland, Norge, Sverige og på Kolahalvøya i Russland. Likestilling mellom kjønnene er også en aktuell sak blant samene og andre urfolk i nord. Vi strever i skjæringspunktet mellom det tradisjonelle og det moderne. Undersøkelser[i] har vist at oppdragelse av barn i samiske familier og de samfunnsstrukturer barn vokser opp i, medvirker til at tradisjonelle kjønnsroller opprettholdes. Unge jenter blir fra barn av oppfordret og styrt i retning av tradisjonelle kvinneroller, og gutter til arbeid i primærnæringene og til å delta i andre tradisjonelle mannsaktiviteter.

I vår moderne tidsalder og samfunnsorganisering utfordres de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene, sammen med tradisjonelle levemåter. Blant samene i Norge tar en stor del av samisk ungdom høyere utdanning. Av disse er nærmere 70% unge kvinner. Unge menn søker mer i retning av tradisjonelle yrker innen reindrift og annen primærnæringsvirksomhet, samt håndtverkspregede aktiviteter. Over tid vil dette få konsekvenser for organisering, arbeidsforhold og lederskap i samiske samfunn.

Samiske kvinner har tradisjonelt hatt en stor del av ansvaret for overføring av tradisjonell kunnskap, kultur og verdier fra en generasjon til den neste. I framtiden kan det bli slik at det er kvinnene som kommer til å delta i det moderne arbeidsliv og skal skaffe en større del av husholdets økonomiske inntekt, mens mennene er ute og deltar i mer tradisjonelle aktiviteter. Da blir det stadig viktigere at barnehager, skole og andre barne- og ungdomsinstitusjoner gis et kunnskapsoverførende innhold av tradisjonelle urfolksverdier, slik at det ikke blir kulturelle brudd mellom generasjonene. Derfor blir det viktigere at framtidens institusjoner for barn og unge også makter å ivareta urfolkenes språk, kultur og verdier. Dette er noe vi i Sametinget i Norge løpende arbeider med blant annet sammen med statlige myndigheter i Norge.[i] Jf. Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse 2004 lagt fram for Sametinget i plenum 24.023.2004.

Sametingspresident Sven Roald Nystø

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S