!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSR i media - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Markering av Samefolkets dag
NRK Troms og Finnmark: Sametingspresident Aili Keskitalo og stortingspresident Torbjørn Jagland taler i Kautokeino hvor dagen feires på Samisk høyskole og på Kulturhuset. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen holder tale for dagen i Kåfjord.
Les mer her  06.02.2006
Tanabredden sameforening savner samer i planverk
Ságat: Tanabredden sameforening-NSR har saumfart kommunens forslag til ny struktur for pleie- og omsorgstjenester. – Vi finner ikke et ord om samiske brukeres behov, og det er sjokkerende, sier leder Ingrid Nordal.
Les mer her  02.02.2006
Urfolkene må bli hørt
Aftenposten: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og Sametinget har store forventninger til det som nå kommer til å skje i nordområdene, og de vil jobbe internasjonalt for at alle urfolk i Arktis skal bli hørt.
Les mer her  01.02.2006
Klemet Erland Hætta støtter kvænene
Ságat: Klemet Erland Hætta støtter kvænene. Man kan ikke vente at Sametinget skal ta kampen for kvænske rettigheter. Det må kvænene gjøre selv. Men alle trenger å få en dytt i ryggen når det røyner på som verst, og gjerne fra sentrale NSR-folk.
Les mer her  31.01.2006
Intern uro i NSR
Min Áigi: I følge NRK Sámi Radio skal fire sametingsrepresentanter ha kritisert visepresidentens uttalelser i forbindelse med budsjettbehandlingen i Sametinget. Lokallag av NSR - Stuornjárgga sámenuorak - har også fremmet kritikk overfor moderorganisasjonen.
Les mer her  27.01.2006
NSR ungdomsforening i opprør
Ságat:  I Sør-Troms er det så nært man kan komme til åpent opprør i Norske Samers Riksforbund. NSR-ungdommen går i et åpent brev til felts mot den rådende ideologien, mot maktbruken og mot samarbeidet om å få presidenten i Sametinget.
Les mer her  26.01.2006
Sameforening roser Troms fylkeskommune
NRK Sámi Radio: Leder i Tromsø sameforening, Anita Lervoll, er glad for at Troms fylkeskommune har tatt i bruk sitt samiske navn som et av sine to offisielle navn; Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan.
Les mer her  24.01.2006
János Trosten griper ikke inn
NRK Sámi Radio: NSRs sametingsrepresentanter i Sør-Troms og Nordre Nordland valgkrets reagerer på en uttalelse fra visepresident Johan Mikkel Sara. -NSR vil ikke gjøre noe med denne saken. Representantene og Johan Mikkel Sara må selv ordne opp, sier NSRs parlamentariske leder i Sametinget, Jánoš Trosten
Les mer her  24.01.2006
Aili Keskitalo ikke redd Finnmarksloven
Ságat: Sametingspresident Aili Keskitalo påpekte at samiske rettigheter også kommer ikke-samer i Finnmark til gode, som gjennom innføringen av finnmarksloven. Hun er sikker på at dette også vil bli tilfellet når sjøsamiske fiskerettigheter en gang er kartlagt og fastslått.
Les mer her  21.01.2006
NSR glad for Dievddut
Ságat: Norske Samers Riksforbund er glad for at det er etablert en forening i Kautokeino som vil bekjempe seksuelle overgrep i det samiske samfunnet.
Les mer her  19.01.2006
Sametinget krevde og fikk vernestans
Finnmarken: Etter krav fra Sametinget er alle framtidige verneplaner i Nord-Norge, deler av Trøndelag og Hedmark midlertidig lagt på is.
Les mer her  19.01.2006
Tone Finnesen styremedlem i Helse Nord
Helse Nord: Tone Finnesen, sametingsrepresentant for NSR-Norske Samers Riksforbund er valgt inn i det nye styret for Helse Nord RHF. Formålet til Helse Nord RHF er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester.
Les mer her  17.01.2006
Sametingsrådet valgte Olli og Nilssen
NRK Sámi Radio: Sametingsrådet har oppnevnt Egil Olli (Ap) som styreleder for Finnmarkseiendommen (FE) og Berit Ranveig Nilsen (NSR) som nestleder. Dette skjedde etter at Finnmarkseiendommens styre ikke klarte å enes om en lederkandidat.
Les mer her  17.01.2006
Berit Ranveig Nilssen nestleder i FO-styret
Finnmark Dagblad: Egil Olli (Ap) ble valgt som leder av styret for Finnmarkseiendommen, mens Berit Ranveig Nilssen (NSR) ble nestleder.
Les mer her  17.01.2006
NSR selger aksjene i Aššu
Altaposten: Tirsdag vedtok landsstyret i NSR salg av organisasjonens aksjepost til Altapostens morselskap, Nordavis AS. NSR får 350.000 kroner for posten.
Les mer her  13.01.2006
NSR krever beklagelse
Finnmark Dagblad: NSR kan ikke akseptere at NRK bidrar til å stigmatisere en folkegruppe og oppfordrer i stedet statskanalen til stå sammen med idrettsmiljøet i arbeidet for å stoppe rasistiske holdninger.
Les mer her  13.01.2006
Aili Keskitalo møter justisministeren
NRK Sámi Radio: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) møter i neste uke justisministeren og anmoder om fortgang i saksbehandling av erstatninger til utdanningsskadelidte samer og kvener.
Les mer her  06.01.2006
János Trosten kan diskutere desentralisering
Finnmarken: Er det slik at Finnmark Arbeiderparti ønsker en dialog med NSR om avtalen Sametingets representanter i Finnmarkseiendommens styre har undertegnet, møter vi dem gjerne, sier NSRs gruppeleder i Sametinget, János Trosten. Han er heller ikke fremmed for en desentralisering av arbeidsplasser knyttet til Finnmarkseiendommen.
Les mer her  06.01.2006
Aili Keskitalo støtter Olli
Finnmark Dagblad: Aili Keskitalo gir sin fulle støtte til Egil Olli, og sametingspresidenten er ikke i tvil om at Olli vil gjøre en god jobb i styret for Finnmarkseiendommen
Les mer her  05.01.2006
Berit Ranveig Nilssen mulig nestleder
Finnmark Dagblad: Sametingets representanter i styret fir Finnmarkseiendommen; Berit Ranveig Nilssen, Egil Olli og Per A. Bæhr er blitt enige om å fremme Olli som den første leder av Finnmarkseiendommen. De er også enige om å gå for Berit Ranveig Nilssen (NSR) som nestleder i styret
Les mer her  02.01.2006
Aili Keskitalos første nyttårstale
NRK Troms og Finnmark: Likestilling, klimaendringer og Finnmarksloven var blant temaene i sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sin første nyttårstale.
Les mer her  02.01.2006
NSR vil åpne samefolkets fond
NRK Troms og Finnmark: NSR ønsker å åpne samefolkets fond over nyttår, sier sametingspresident Aili Keskitalo. Fondet på 75 millioner kroner ble etablert som erstatning for fornorskingspolitikken.
Les mer her  27.12.2005
Martin Urheim fungerende leder i NSR
ANB: Martin Urheim (40) fra Tromsø har tatt over som fungerende leder i Norske Samers Riksforbund etter Aili Keskitalo (38). Aili Keskitalo fratrådte som leder på grunn av at hun er valgt som Sametingets president for perioden 2005-2009.
Les mer her  23.12.2005
Susanne Amalie Andersen på veiviserturné
Halden arbeiderblad: NSRs Susanne Amalie Andersen er den yngte representanten på Sametinget i inneværende periode. Siste plenum møtte vararepresentant for Susanne, som er på veiviserturné som en av KRDs tre veivisere.
Les mer her  16.12.2005
Aili Keskitalo portretteres i Samefolket

Samefolket: Aili Kesktialo portretteres i tidningen Samefolket som den første kvinnen i en samisk "presidentpost". I desembernummeret av Samefolket.


Les mer her  16.12.2005
Berit Ranveig Nilssen inn FE styret
Min Áigi: Sámetinget har valgt landsstyremedlem i NSR Berit Ranveig Nilsen samt Egil Olli (AP) og Per A. Bæhr (FL) inn i Finnmarkseiendommens styre. Sametingspresident Aili Keskitalo sier det nå opp til Finnmarkseiendommens styre å velge styrets leder.
Les mer her  09.12.2005
John Harald Skum glad for språksenter i Alta
Altaposten: Samisk språksenter blir etablert i Alta med midler fra Sametinget. - For meg og Alta sameforening er dette en alle tiders julegave. Nå får vi på plass et tilbud som vi har jobbet med i alle fall i ti år, sier NSR-representant Jon Harald Skum fra Alta.
Les mer her  09.12.2005
Klemet Erland Hætta går inn for Porsanger
NRK Sámi Radio: Sametingsrepresentant for NSR og ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta støtter forslaget fra Nærings- og kulturkomiteen om lokalisering av Finnmarkseiendommens administrasjon til Porsanger, men talte med tungt hjerte om de Statsskogansatte som nå står i fare for å miste jobbene sine.
Les mer her  08.12.2005
Aili Keskitalo møtte forskningsrådet
Norges forskningsråd: Mandag 5. desember møtte Aili Keskitalo styret for Program for samisk forskning i Norsk forskningsråd. Hun er opptatt av forskning og utdanning, og har valgt seg dette som et av sine arbeidsfelt på Tinget.
Les mer her  07.12.2005
Ragnhild Nystad mottok prisen i dag
NRK Sámi Radio: Fylkesordfører i Finnmark overrakte i dag fylkeskommunens likestillingspris til Ragnhild Nystad (NSR) og Magnhild Mathisen (Ap).
Les mer her  06.12.2005
Forrige side1  ... 77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S