!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSR i media - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Miriam Paulsen møtte Tysfjord kommune
Lokalavisa Nord Salten: Ordfører Kurt Allan Nilsen fikk orientering om samelovens språkregler fra blant andre sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR). Fra 1. januar i år gjelder  samelovens språkregler i Tysfjord også.
Les mer her  19.03.2006
Ole Mathis Hetta om NAV
Ságat: NAV er navnet på den nye arbeids- og velferdsetaten som formelt etableres til sommeren. Da slås aetat og trygdeetaten sammen, og får felles kontorer rundt om i landet. NSRs Ole Mathis Hetta sørget for at denne saken også ble løftet til Sametingets plenum.
Les mer her  11.03.2006
Sametingspresidenten møter barneombudet
NRK Troms og Finnmark: I dag møtte sametingspresident Aili Keskitalo barneombud Reidar Hjermann i Kautokeino. Keskitalo ønsker å styrke behandlingstilbudet til barn som opplever overgrep. Det tok hun opp med barneombudet i dag.
Les mer her  08.03.2006
NSR krever at overvåkingen granskes
NRK Troms og Finnmark: Norske Samers Riksforbund (NSR) tror det har foregått ei overvåking av samer og samiske organisasjoner på etnisk grunnlag. - Vi mener det er godt dokumentert at det har vært en mistenkeliggjøring, og at dette er forhold det må ses nærmere på, sier Ann-Mari Thommasen, gruppeleder i NSR.
Les mer her  06.03.2006
Sametingspresidenten i kongelig dåp
Finnmark Dagblad: Sametingspresident Aili Keskitalo var sammen med sin mann gjest i dåpen for prins Sverre Magnus. Prins Sverre Magnus fikk en guksi - en trekopp laget av en sørsamisk kunstner - i dåpsgave fra Sametinget.
Les mer her  06.03.2006
Oslo sameforening roser bystyret
NRK Sámi Radio: Årsmøtet i Oslo sameforening roser Oslo bystyre for et positivt og konstruktivt vedtak i saken om bruk av det samiske flagget i barnetoget i Oslo 17.mai.
Les mer her  06.03.2006
János Trosten tester posten
Nordlys: Sametings- og fylkestingspolitikeren i Finnmark sendte lørdag klokken 12 et brev med hundespann og ett med Posten for å se hvilket som kom først fram fra Alta til Tana.
Les mer her  06.03.2006
Nytt styre i Oslo sameforening-NSR
NRK Sámi Radio: Oslo sameforening er et av de største lokallagene til Norske Samers Riksforbund. På helgas årsmøte ble nesten samtlige styremedlemmer byttet ut. Ellen Cecilie Triumf ble valgt som ny leder.  - Det gamle styret ville rydde plass til nye og yngre folk, forteller Triumf.
Les mer her  06.03.2006
Tor Mikalsen forsvarer komitémodell
Ságat: Komitemodellen er en politisk ordning som gir opposisjon­en god deltaking i behandling­en av sak­ene. Min erfaring er at vi har konstruktive politiske debatter mellom posisjonen og opposisjonen, uttaler Tor Mikalsen i Sametingets nærings- og kulturkomite.
Les mer her  05.03.2006
Aili Keskitalo beklager
NRK Troms og Finnmark: Sametingspresident Aili Keskitalo gjør full retrett, og beklager sin refs av en av de ansatte i administrasjonen. – Etter samtaler med Sametingets fagorganisasjoner har jeg følt behov for å beklage overfor de ansatte den situasjon som har oppstått.

Les mer her  03.03.2006
Aili Keskitalo understreker taushetsplikt
NRK Sámi Radio: Sametingspresident Aili Keskitalo refset en ansatt i administrasjonen for å ha offentliggjort interne opplysninger om arbeidsmiljøet i Sametinget. – Det jeg har sagt, og det står jeg ved, er at det er galt å gå ut med taushetsbelagte opplysninger.
Les mer her  01.03.2006
Martin Urheim med forslag om Samisk mediafond
Min Áigi: NSRs sametingsgruppe fremmer ny sak overfor Sametinget og foreslår at Sametinget etablerer Samisk mediafond, med første milepæl etablering av samisk dagsavis. Martin Urheim er saksordfører.
Les mer her  01.03.2006
Káre-Elle Partapuoli forsvarer pengesøknad
NRK Sámi Radio: Káre-Elle Partapuoli mener NSRs ungdomsutvalg er et frittstående organ innenfor NSR og kan ikke se noen problemer med utvalgets pengesøknad. NSRs ungdomsutvalg har søkt om tilsammen 190 000 kroner fra Sametinget for å arrangere ungdomskonferanse.
Les mer her  28.02.2006
Jarle Jonassen tar avstand fra fravær
Trønder-Avisa: Jonassen synes det er svært uheldig at Sten Jønsson uteblir på grunn av uenighet om tapte arbeidsinntekter. – Jeg synes Jønsson først og fremst burde tenke på dem han representerer. Det blir ikke satt inn vararepresentanter og det kan bli et tap for det sørsamiske området.
Les mer her  28.02.2006
Randi Skum krystallklar om sjøsamerett
Ságat: – Vi diskuterer ikke om det finnes samiske rettigheter i kyst- og fjordområdene, men vilke samiske rettigheter som er, slo sametingsråd Randi A. Skum fast på Bivdis årsmøte i helga.
Les mer her  28.02.2006
NSR-U om koftenekt i urfolks-OL
NRK Troms og Finnmark. Om litt over to uker starter Arctic Winter Games i Alaska i USA. I år må de samiske utøverne legge koftene igjen hjemme. Lederen av NSRs ungdomsutvalg, Káre-Elle Partapuoli, er forundret over at samekofter nektes nettopp i et urfolksarrangement.
Les mer her  17.02.2006
NSR-U forundret over koftenekt
NRK Sámi Radio: Samelandslaget nekter sine idrettsutøvere i å bruke samekofte på åpningen av urfolks-vinterleker i Alaska. Idiotisk, mener leder av NSR-U Káre-Elle Partapuoli. 

Les mer her  17.02.2006
Synnøve Sobakken Härkönen om fondspenger
NRK Sámi Radio: – Sametingets Oppvekst- og utdanningskomite slutter seg til Sametingsrådets innstilling, fordi det nå er klart at de utdanningsskadelidte kan søke erstatning over andre særskilte ordninger som ble opprettet i fjor, uttaler utvalgets leder Synnøve Solbakken Härkönen.
Les mer her  17.02.2006
Ole Henrik Magga ønsker informasjon om overvåking
Min Áigi: Ole Henrik Magga krever mer informasjon om overvåking og Forsvarets overvåking. – Samefolket har rett til å få vite noe om både politiets lovlige overvåking og militærets overvåking, sier Magga.

Les mer her  17.02.2006
NSR støtter FE-styret
Ságat: Norske Samers Riksforbund har full tillit til Berit Ranveig Nilssen som deres representant i FE-styret. – Men ledige stillinger i Finnmarkseiendommen må automatisk flyttes til Porsanger, mener NSR.
Les mer her  16.02.2006
Kirsti Guvsám ikke begeistret for retusjert bilde
NRK Sámi Radio: Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR) er ikke begeistret for at det samiske kvinnemagasinet Gába trykker retusjert foto av henne på forsiden. Det gir et feil inntrykk når kvinnemagasinet framstiller meg som modell.
Les mer her  15.02.2006
Kåfjord NSR ønsker bruk av samiske stedsnavn
Framtid i Nord: Kåfjord NSR utfordrer kommunene i Nord -Troms å ta sine samiske navn i bruk på brevhoder, hjemmesider og lignende. Dette er et tiltak som er enkelt og billig å gjennomføre, sier leder Tor Mikalsen.
Les mer her  15.02.2006
Geir Tommy Pedersen rådgiver
NRK Sámi Radio: Geir Tommy Pedersen er i dag utnevnt til politisk rådgiver for sametingsrådet og sametingspresident Aili Keskitalo.
Les mer her  13.02.2006
Ole Henrik Magga beskyldt for å være brusprenger
Dagbladet: Folk ble overvåket uten at det forelå fnugg av berettiget mistanke. Dette er fortsatt hvite flekker på kartet, og samefolket har rett til å få vite hvor omfattende overvåkingen var, sier Ole Henrik Magga.
Les mer her  13.02.2006
Storm i NSR om Finnmarkseiendommen
Ságat: Det blåser opp til storm i NSR etter lokaliseringsvedtaket i FE-styret. Nestleder i FE-styret, Berit Ranveig Nilssen mener hun ikke hadde noe annet valg enn å stemme for kompromissvedtaket.
Les mer her  11.02.2006
Egil Utsi overvåket som terrorist
Min Áigi: Leder av Karasjok sameforening, Egil Utsi har nylig mottat sin «mappe» og fått bekreftet at overvåkingspolitiet på 1970-tallet anså ham for å være blant de samer som kunne komme til å gå til krig for sine rettigheter.
Les mer her  10.02.2006
Jánoš Trosten vil ha omkamp om flytting
NRK Troms og Finnmark: – De ansatte i Statskog må bare finne seg i å flytte, sier Janos Trosten (NSR). Han vil ha omkamp om vedtaket som sier at Finnmarkseiendommen skal flyttes med små skritt.
Les mer her  09.02.2006
Ole Henrik Magga talte i Oslo
NRK Sámi Radio: Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga var invitert til å holde tale for dagen i Oslo, og forteller han nærer dype følelser for dagen.
Les mer her  06.02.2006
Aili Keskitalo talte i Kautokeino
Altaposten: – Dette er en viktig markering for det samiske folk - en dag i vekst. Ved denne dagen star vi samlet på tvers av landegrensene, sa sametingspresident Aili Keskitalo til fullsatt Násti-sal ved Samisk høgskole i Kautokeino.
Les mer her  06.02.2006
Aili Keskitalo feiret i Kautokeino
Finnmark Dagblad: Aili Keskitalo feiret Samefolkets dag i Kautokeino med blant andre stortingspresident Thorbjørn Jagland som hadde tatt turen til Kautokeino sammen med sin kone.
Les mer her  06.02.2006
Forrige side1  ... 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S