!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSR i media - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Jarle Jonassen stolt over ny sørsamisk bokbuss
Rana Blad: – En stor dag for den sørsamiske befolkningen, sier rådsmedlem i sametinget Jarle Jonassen om at en ny sørsamisk bokbuss ruller på veiene. Sametinget, Stortinget og Nordland fylkeskommune eier bussen, har bidratt økonomisk til å få den nye bussen på hjul.
Les mer her  05.05.2006
Ber NSRs sekretariatsleder trekke seg
Min Áigi: Framtredende politiker i NSR Klemet Erland Hætta krever og anmoder Heaika Skum om å trekke seg fra vikariatet som NSRs sekretariatsleder og mener stillingen uforenelig med Skums rolle som leder i Finnmark Naturvernforbund.
Les mer her  05.05.2006
Sametingspresidenten møtte fylkesråd
Harstad Tidende: I et møte mellom sametingspresident Aili Keskitalo og fylkesråd Roger Ingebrigtsen (bildet), varslet fylkesrådet en opptrapping av den samepolitiske satsingen i Sør-Troms. Sametingspresidenten hadde bedt om et møte i Karasjok i dag, for å drøfte fylkesrådets utdanningsmelding.
Les mer her  03.05.2006
Aili Keskitalo drøfter Skånland vgs
Harstad Tidende: Sametingspresident Aili Keskitalo skal drøfte fremtiden for Skånland videregående skole med fylkesråd Roger Ingebrigtsen. Sametingsrådet er bekymret over planene om nedleggelse av Skånland videregående skole.
Les mer her  03.05.2006
Ragnhilld Nystad i foretaksstyret
Helse Finnmark: Helse Nord har oppnevnt nytt styre for Helse Finnmark. Ragnhild Nystad (NSR) er samisk representant i styret for Helse Finnmark.
Les mer her  02.05.2006
Sametingspresidenten fastholder rettighetsutredning for fiske
NRK Sámi Radio: Sametinget og Finnmark fylkeskommune er fortsatt uenige om hva som skal vektlegges i mandatet til utvalget som skal utrede samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Sametinget vektlegger at utvalget skal prioritere rettighetsutredningsarbeidet mer enn fylkeskommunen vil. Sametingspresident Aili Keskitalo sier at de ikke har endret sitt syn på dette.
Les mer her  28.04.2006
Sametingspresidentene møtes i lavvu
Finnmark Dagblad: Justisminister Knut Storberget startet i natt på skitur fra Kautokeino til Karasjok. Statsråden har lagt opp til et hektisk møteprogram under turen. Han har invitert både dagens sametingspresident Aili Keskitalo og de tidligere sametingspresidentene Magga og Nystø.
Les mer her  28.04.2006
Sametingspresidenten ber om arbeidsro
Ságat: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) ber om arbeidsro for administrasjonen. – Sametingsrådet har full tillit til direktøren og til at hun sammen med sin stab makter å løse de utfordringene Sametinget står overfor.
Les mer her  22.04.2006
Ole Henrik Magga ville nektet militærmakt
NRK Sámi Radio: – Jeg ville nektet å ta i bruk militærmakt mot Alta-aksjonistene, sier tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga (NSR) som selv var med i Forsvaret på den tiden.
Les mer her  22.04.2006
Samefolkets fond fortsatt urørt
NRK Sámi Radio: Millionene i Samefolkets fond blir ennå ikke tatt i bruk. Sametingsrådet besluttet å utsette behandlingen av retningslinjene for Samefolkets fond til høsten, sier sametingspresident Aili Keskitalo.
Les mer her  22.04.2006
Hinnøy og omegn sameforening krever bedre vei
Harstad Tidende: Uframkommelig vei hindret påskeaften ambulansen i å hente en pasient i Sandmark i Skånland. - Dette godtar vi ikke, sier May-Tove Johnsen. Johnsen er leder for Hinnøy og Omegn Sameforening. Etter episoden påskeaften, mener samelederen at Skånland kommune straks må utbedre veien.
Les mer her  19.04.2006
Sametingspresidenten åpnet filmfestival
Finnmark Dagblad: Åpningen av den tiende samiske filmfestivalen i Kautokeino ble en reise gjennom vakker estetikk, storslåtte omgivelser og flotte farger og lyder for en fullsatt iskino. Sametingspresident Aili Keskitalo foretok den høytidelige åpningen.
Les mer her  16.04.2006
Ordfører positiv til forslag fra NSR
NRK Troms og Finnmark: Det er sametingsrepresentant Tor Mikalsen i Norske Samers Riksforbund (NSR) i Kåfjord som foreslår at kommunene i Nord-Troms bør bruke sine samiske navn ved siden av det norske. Ordfører i Lyngen Werner Kiil er positiv til forslaget. - Vi har så pass dype røtter i det samiske, at det vil være riktig, sier han.
Les mer her  16.04.2006
Aili Keskitalo anmoder om lulesamisk forskning
Nord-Salten Avis: Sametingspresident Aili Keskitalo anomoder om å prioritere mer lulesamisk forskning. Her fra forskningskonferansen på Árran lulesamisk senter.
Les mer her  27.03.2006
Forvaltningsplanen mangler urfolksdimensjon
Sametinget - Sámediggi: Regjeringen har i dag lagt fram forvaltningsplan for nordområdene. Sametingspresident Aili Keskitalo er kritisk til at planen mangler urfolksdimensjon.
Les mer her  08.04.2006
Aili Keskitalo slår tilbake mot AP
Ságat: – Jeg inviterer gjerne til debatt om samepolitiske saker, men hittil har jo ikke AP vært interessert i stort annet enn interne forhold i Sametinget. Det sier en krass sametingspresident Aili Keskitalo som tilsvar til kritikken fra APs sametingsrepresentant Marianne Balto Henriksen.
Les mer her  08.04.2006
Sametingspresidenten habil reinkappkjører
Telemarksavisa: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen var i går i Karasjok i forbindelse med ny reindriftslov. I løpet av ettermiddagen ble Riis-Johansen blant annet utfordret til reinkappkjøring, og første heat i løpet gikk følgelig mellom Riis-Johansen og sametingspresident Aili Keskitalo. Sametingspresidenten som gikk i mål først, med sine 31.9 sekunder.
Les mer her  08.04.2006
Sametinget vil ha egen lov
NRK Sámi Radio: – Det er behov for en egen lov som sikrer samiske rettigheter til blant annet olje- og gassressurser. Dette uttaler sametingspresident Aili Keskitalo etter at Regjeringen har utelatt samiske spørsmål i planene om olje- og gassvirksomhet i nordområdene.
Les mer her  06.04.2006
János Trosten avviser AP sametingsråd
NRK Finnmark: Lederen i Troms Arbeiderparti mener Sametingsgruppa i partiet burde ha støttet NSR, og latt dem styre på Arbeiderpartiets nåde. Parlamentarisk leder for NSR-grupperinga, Janos Trosten, tror et slikt samarbeid aldri blir aktuelt. Vi vil ikke ha noe Sametingsråd med Ap – det må være helt klart.
Les mer her  05.04.2006
Tor Mikalsen satser på domino-effekt
Framtid i Nord: Sametingsrepresentant i Nord-Troms, Tor Mikalsen (NSR) mener det kan gi en domino-effekt for samisk i Troms dersom Storfjord kommune kommer inn i forvaltningsområdet for samisk språk.
Les mer her  05.04.2006
Ann-Mari Thomassen vil utvide forvaltningsområdet
Framtid i Nord: Sametingsrepresentant og leder av Sametingets tilskuddstyre Ann-Mari Thomassen (NSR) mener Storfjord og Lyngen med tid og stunder bør innføre samisk språk. - Jeg synes det er veldig positivt at Storfjord har dratt i gang debatt om forvaltningsområdet for samisk språk, sier Thomassen.

Les mer her  02.04.2006
Afrikansk delegasjon møtte sametingspresidenten
Kirken: Den sør-afrikanske presten og borgerrettsforkjemperen for den fargede khoisan-befolkningen i Sør-Afrika, Dr Mike Adams, besøkte Nord-Salten. Under besøket fikk han møte både nåværende Sametingspresident Aili Keskitalo og de to tidligere presidentene Ole Henrik Magga og Sven-Roald Nystø
Les mer her  30.03.2006
Støtte fra sametingspresidenten
Finnmark Dagblad: Etter mange år utenfor landsdelen, er Olav Sara Nikkinen (53) nå tilbake i hjemfylket. Han føler til sin store forundring at fordommene mot koftebruk er større nordpå enn lenger sør i landet, og får full støtte fra sametingspresidenten.
Les mer her  30.03.2006
Aili Keskitalo vil ha samisk eldreomsorg
NRK Sámi Radio: Sametingspresident Aili Keskitalo krever at regjeringen starter et arbeid for å styrke samisk eldreomsorg slik at eldre samer kan få et samisk omsorgstilbud uavhengig av bosted. Tromsø sameforening og Oslo sameforening har fremmet saken.
Les mer her  28.03.2006
Sven-Roald Nystø inviterte til forskningskonferanse
Lokalavisa Nord-Salten: Den aller første sametingspresidenten i Norge; Ole Henrik Magga, forrige sametingspresident Sven Roald Nystø og nåværende sametingspresident Aili Keskitalo deltok samtlige på forskningskonferansen på Árran tirsdag og onsdag.
Les mer her  27.03.2006
Tromsø sameforening krever samisk dagsavis
Radio Tromsø:  Tromsø Sameforening krever en samisk dagsavis med hovekontor i Tromsø. Det bekrefter gjenvalgt leder Anita Lervoll overfor Radio Tromsø. Det finnes per i dag to store og flere mindre aviser som kommer ut noen ganger i uka. Nå vil Tromsø sameforening samle alt til èn riksavis.
Les mer her  27.03.2006
Alta sameforening vil inn i forvaltningsområdet
NRK Sámi Radio: Alta bør søke om innlemmelse i språkforvaltningsområdet, mener årsmøtet i Alta sameforening. Leder av Alta sameforening, Brita Julianne Skum sier det er på tide at også kommunen synliggjør samiskhet. 
Les mer her  27.03.2006
Tor Mikalsen leserbrev
Vesterålen online: Lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, sa i media 23. mars at de godtar oljeboring så nært land som 35 kilometer. En kan virkelig spørre hvilke interesser det er ledelsen i fiskarlaget representerer. Er fiskarlaget og og oljeselskapene i samme båt?
Les mer her  25.03.2006
Karasjok sameforening inviterer til møte
Min Áigi: Karasjok sameforening inviterer lag og foreninger og aktuelle interessenter til møte den 28. i denne måneden for å drøfte samarbeid om vintermarknad 2007. Foreningen mener Karasjok trenger et arrangement som vintermarknaden.
Les mer her  22.03.2006
Hinnøy og omegn sameforening årsmøte
Ságat: Hinnøy og omegn sameforening/Iinná ja Biras Sámiid Searvi (IBSS-NSR) avholdt sitt årsmøte på Tjeldsundbrua Kro. Møtet konkluderte med at i 2005 har foreninga brukt tid og krefter på valgarbeidet og derfor fått mindre tid til andre saker.
Les mer her  21.03.2006
Forrige side1  ... 75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S