!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Vellykket manntallskampanje
12.475 personer var registrert i samemanntallet per 31. mai 2005. Av disse var 6.717 menn (54 prosent) og 5.738 kvinner (46 prosent). Det er en økning på 2.554 personer siden valget i 2001. Gjennomsnittsalderen i samemanntallet er 46 år. Visepresident Ragnhild Nystad er fornøyd med økningen.

Publisert: 21.06.2005

- Jeg er svært fornøyd med at det rekrutterings- og bevisstgjøringsarbeidet vi har gjort siden 2001 nå viser gode resultater. Kampanjene rettet mot kvinner har vist seg svært effektive, og andelen kvinner har økt fra 36 prosent til 46 prosent. Det er en betydelig styrking av det samiske demokratiet, sier Sametingets visepresident Ragnhild Lydia Nystad.

Sametinget iverksatte i 2001 et langsiktig arbeid for å rekruttere flere samer til samemanntallet fram mot sametingsvalget i 2005. Sentrale mål i dette arbeidet var å bidra til at flere kvinner og ungdommer registrerte seg. I tillegg har Sametinget i denne perioden fokusert betydelig på arbeidet med Finnmarksloven og andre sentrale saker som har bidratt til økt fokus på Sametinget som politisk premissgiver og førende politisk aktør innenfor norsk samepolitikk.

- Det er åpenbart at mange flere nå ser verdien av å delta aktivt i sametingsvalg og slik påvirke utviklingen av de områdene og det samfunn de lever i. Innflytelse på forvaltningen av land og vann gjennom Finnmarksloven er bare ett eksempel på hvordan Sametinget nå berører enkeltmenneskers hverdag i større grad enn tidligere, konstaterer Nystad.

Ytterligere informasjon og statistikk om samemanntallet finner du på www.samediggi.no.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S