!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Første steg mot Samisk forskningsråd
Norges forskningsråd planlegger å avholde en konferanse til høsten om oppgaver og organisering for det samiske forskningsutvalget. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo sier at et slikt organ er viktig for å styrke samisk forskningskompetanse, og da særlig samiskspråklig.

Publisert: 20.06.2005

Norges forskningsråd har fått i oppgave av regjeringen å initiere ei nordisk utredning om et samisk forskningsutvalg for Norge, Finland og Sverige.

 

Sametinget vil følge opp

- Signalene fra Forskningsrådet er svært gledelige. Sametinget har arbeidet for et samisk forskningsråd i en årrekke. Nå ser det endelig ut til at denne saken blir satt på dagsorden nasjonalt, sier visepresident Ragnhild L. Nystad.

 

Det ble enighet om å arrangere konferansen i møte 9. juni mellom Sametinget og Norsk Forskningsråd. Andre temaer var forlengelse av Program for samisk forskning og St.meld. 30 (2004-2005) Vilje til forskning.

 

- Sametinget kommer til å følge opp signalene fra Forskningsrådet og vi har ambisjoner om å være sentrale påvirkere når et samisk forskningsutvalg utformes, lover Nystad.

 

NSR ønsker allsamisk forskning

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo er også svært glad for Forskningsrådets signaler. - Vi trenger et forskningsstrategisk organ for å bedre mulighetene for allsamisk forskning. Et slikt organ kan binde sammen de politiske målsetningene i forhold til samisk forskning og forskningsinstitusjoner, mener Keskitalo. Hun har tro på at et slikt organ vil motivere til grenseoverskridende samarbeid mellom forskningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning.

 

Samisk som forskningspråk

Aili Keskitalo mener det er viktig å styrke og utvikle samisk som forskningspråk. - Det er så mye tradisjonell kunnskap lagret i språket. Å bruke samisk som forskningspråk muliggjør fruktbar kobling mellom akademisk kunnskap og tradisjonell kunnskap, sier Keskitalo.

 

NSR vil arbeide for at det opprettes et tiårig program for rekruttering til samisk forskning, der samiskspråklig forskning prioriteres. Aili Keskitalo ser det som nødvendig å styrke det samiskspråklige fagmiljøet i Kautokeino, slik at det vil være mulig å utvikle Samisk Høgskole videre til et samisk universitet. - Samisk forskningsråd vil gjøre det enklere å nå dette målet, sier hun.

 

Statenes ansvar

NSRs presidentkandidat legger vekt på at selv om det opprettes et eget samisk forskningsråd, så er det viktig at statene husker at de har ansvaret for å sikre utvikling for samisk forskning.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S