!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ikke bare finnmarkslov
Sametingsrådet har hatt en travel periode. Selv om det er finnmarksloven og konsultasjoner som har tatt mesteparten av tiden og fått mest oppmerksomhet, så betyr ikke det at sametingsrådet ikke har jobbet med andre saker. Det kom frem da sametingsrådet la frem sin virksomhetsberetning for Sametingets plenum tidligere denne uken.

Publisert: 14.06.2005

Blant annet har sametingsrådet jobbet i forhold til samiske læremidler. I et møte med departementet, påpekte visepresident Ragnhild Nystad at det er behov for en økning av midler til produksjon av samiske læremidler i forbindelse med at det nå utarbeides nye læreplaner. Sametingsrådet vil i den forbindelse utarbeide en kostnadsoversikt over behovet for nye læremidler og oversende dette til Utdannings- og forskningsdepartementet. I 2005 har Sametinget avsatt 11 millioner kroner over sitt eget budsjett til utvikling av samiske læremidler. Til sammenlikning kom det i år inn søknader for omtrent 40 millioner kroner.

 

Sametinget er også i ferd med å lage et samisk retteprogram for datamaskiner på lule- og nordsamisk. Arbeidet er organisert som et treårig prosjekt, og har kommet godt igang med arbeidet. I løpet av kort tid vil man åpne egne nettsider under navnet www.divvun.no.

 

Sametingsrådet kunne også komme med en gladmelding til markasamene. Sametingets kontor på Várdobáiki vil igjen være bemannet fra høsten av. Ny konsulent er tilsatt og vil tiltre stillingen i løpet av sommeren.

 

Sametingsrådet har nå oppnevnt medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Representantene er valgt for denne valgperioden. For region 5 er Aina Kristine Kant og Maths Mortensson oppnevnt. For region 6 er Kjell Gøran Jåma og Jarle Jonassen oppnevnt. For region 7 er Per Olav Sara og Anders N. Eira oppnevnt, og for region 8 er Willy Ørnebakk og Nancy Porsanger oppnevnt.

 

Sametingsrådet kunne videre fortelle at de nylig hadde møte med Fiskeri- og Kystdepartementet. Tema for møtet var Sametingets krav om rettigheter til krabbefangst for de minste båtene. På møtet ble man enige om at Sametinget sammen med departementet og Fiskeridirektoratet skulle utarbeide nødvendig grunnlagsdokumentasjon, slik at Reguleringsrådet på sitt møte 8. juni kan gi råd i saken.

 

Sametinget og Kultur- og kirkedepartementet har i lengre tid vært i dialog angående rammebetingelsene for samisk idrett. Sametinget har fremmet behovet for at samisk idrett skal tilgodeses spillemidler. Nå har man endelig fått gjennomslag for dette. Ved fordelingen av overskuddet til Norsk tipping til idrettsformål i 2005, er det avsatt 300.000 kroner til samisk idrett. Tilskuddet blir overført Sametinget. Det er opprettholdelse og videreutvikling av de særegne samiske idrettsaktivitetene som er departementets begrunnelse for et eget tilskudd til samisk idrett.

 

Det kan også nevnes at Sametinget og Finnmark Fylkeskommune i fellesskap har finasiert en utredning om anlegg for de samiske idrettsgrenene reinkappkjøring og ski/løp med lassokasting. Målsettingen er å få godkjenning av en prototype, slik at enkelte samiske idrettslag kan søke om tippemidler til oppføring av anlegg.

 

Også Sametingets ungdomspolitiske utvalg har vært aktive den siste tiden. De har besøkt, og skal besøke, ulike videregående skoler for å informere om deg selv, om Sametinget, samemanntallet og sametingsvalget, samt for å få informasjon og innspill på hva som opptar samisk ungdom og ungdom i samiske områder. SUPU har også deltatt på et møte med Barneombud Reidar Hjerman. På møtet poengterte ungdomsutvalget viktigheten av at Barneombudet styrker sin kompetanse når det gjelder samisk språk og kultur. Muligheten for en egen stilling med slik ompetanse hos Barneombudet ble diskutert. Barneombudet uttrykte ønske om samarbeid med SUPU i saker som angår samisk ungdom.

 

Sametingsrådet informerte om at man har blitt enige med de ansatte om en ny organisering av Sametingets administrasjon. Administrasjonen vil da bestå av 3 avdelinger og 2 staber. Stabene er plenumsstaben og rådets og direktørens stab. De tre avdelingene er avdeling for administrasjon, avdeling for opplæring, språk og kultur og avdeling for rettigheter, næring og miljø. I avdelingene skal arbeidet organiseres i team. Den nye organisasjonsstrukturen vil etter planen være i drift fra 1. september i år.

 

Sametingsrådet la også vekt på at den utviklingen vi ser i jordbruket i samiske områder ikke kan fortsette. Sametinget må derfor ha en ny gjennomgang av situasjonen for jordbruket i samiske områder. Sametingsrådet vil oppnevne et arbeidsutvalg som skal komme med en melding om jordbruket i samiske områder våren 2006. Utvalget skal utrede det økonomiske grunnlaget for jordbruk i samiske områder, Sametingets rolle i utformingen av norsk landbrukspolitikk og jordbrukets betydning for samisk kultur, samfunnsliv og bosetting.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S