!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Bekymret over legesituasjonen
Sametingsrådet er bekymret for utviklingen når det gjelder legedekning i de samiske kommunene. Enkelte kommuner har i en årrekke slitt med rekruttering og stabilitet blant legene. I enkelte kommuner står det så dårlig stilt at det går ut over pasientenes sikkerhet.

Publisert: 14.06.2005

Sametingsrådet påpeker at mange leger ikke har noen kompetanse i samisk språk og kultur, liten kompetanse i norsk og kjenner ikke systemet tilstrekkelig. - Dette er med på å redusere kvaliteten på legetjenesten i de samiske kommunene og setter pasientsikkerheten i fare, hevder sametingsrådet.

 

Har foreslått tiltak

Sametinget har et ansvar for å bidra til å sikre et likeverdig tilbud til samiske pasienter. Sametingsrådet har flere ganger tatt opp legedekningen i primærhelsetjenesten i samiske kommuner med helseministeren. Sametingsrådet har også foreslått følgende tiltak overfor ministeren:

 

  • det opprettes en stipendordning til samisk ungdom for å rekruttere til legestudie. I tilknytning til stipendordningen knyttes det også vilkår om plikttjeneste over 1-2 års periode i en kommune med samisk bosetning.
  • det opprettes videreutdanningstilbud i samisk språk og kulturkunnskap til leger som jobber i samiske områder.
  • det dannes nettverksgrupper der leger som jobber i samiske områder får anledning til å møtes med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer og utfordringer.
  • det må sikres at turnuskandidater ikke kommer i en situasjon der de får ansvaret for en kommune alene og med stor turnusbelastning.

 

Ministeren ikke enig

Ministeren har uttrykt at det i stor grad er kommunenes og arbeidsgivernes ansvar å legge forholdene til rette slik at kommunene blir attraktive nok for legene. Han har også bedt Sosial og helsedirektoratet i samarbeid med fylkeslegen i Finnmark og berørte kommuner om å lage en plan som på både kort og lang sikt har som formål å bedre legedekningen og rekrutteringen. Sametinget samarbeider med disse for å finne konstruktive løsninger for å bedre situasjonen.

 

Arrangerer seminar

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark legeforening vil i samarbeid med Sametinget gjennomføre et seminar til høsten, hvor rekruttering og stabilisering av legedekning i Finnmark vil være tema. Fra Sametingets side er det anbefalt at dette arrangeres som et arbeidsseminar hvor konkrete forslag til tiltak fremkommer.

 

Så gjenstår det å se om situasjonen bedrer seg.

 

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S