!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon - Foreslår statlig ”tyveri” av de marine ressursene
Geir Tommy Pedersen

- Hvis flertallet i havressurslovutvalget får gjennom sitt forslag om å gjøre om de marine ressurser om til statlig eiendom er dette et stort overgrep mot den sjøsamiske befolkningen og kystbefolkningen i Norge, sier Geir Tommy Pedersen i det parlamentariske lederskapet for NSR i Sametinget.Publisert: 12.06.2005

Havressurslovutvalget la i dag frem sin utredning og konklusjonen etter førsteinntrykket fra NSR er klart: Her må Sametinget øyeblikkelig be om et møte med Fiskeriminister Svein Ludvigsen for å avklare hva som videre skal skje med NOU 2005:10 – Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser.

Vi vil her understreke at i kjølvannet av finnmarksloven har regjeringen inngått en avtale om konsultasjoner med Sametinget, dette er en sak som klart faller inn under denne avtalen og konsultasjoner bør igangsettes snarest.

 

NSR`s sametingsgruppe kan allerede nå slå fast at forslagene fra flertallet side i utvalget om at eiendomsretten til de marine ressurser skal overføres til staten er det totalt uakseptabelt. Vi er svært glad for medlem av utvalget, Sametingsrepresentant Berit Ranveig Nilssen har gått imot dette forslaget.

 

NSR finner det direkte oppsiktsvekkende at flertallet i utvalget har lagt seg på en fortolkning av at samiske rettigheter i henhold til internasjonal rett slutter ved marbakken, dette til tross for at Stortinget ved behandlingen av finnmarksloven har slått fast at samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark skal utredes.

NSR finner ikke mindre oppsiktsvekkende at flertallet i utvalget velger og ikke utrede samers rett til fiske og de marine ressurser i henhold til internasjonale konvensjoner og traktater, tiltross for at dette ligger i utvalgets mandat.

 

NSR ber derfor om at det snarest gjennomføres en utredning om samers og andres rett til fiske, marine ressurser, og bruk av sjøarealene i alle samiske sjøområder.

 

NSR`s samarbeidsgruppes krever at utredningen skal innbefatte bla.:

·        rettighetene til fiske, marine ressurser, og bruken av sjøarealene.

·        Hvordan ivareta samiske interesser på alle nivå i forvaltningen av de marine ressurser.

·        at kvoterettigheter sikres i samiske sjøområder for samiske fiskere og andre.

·        at forvaltningen av sjøpattedyr (som sel) og fremmede arter (som kongekrabbe) inkluderes i dette arbeidet.

 

Utredningsarbeidet må ende opp i et eget lovforslag om rett til fiske, marine ressurser, og bruk av sjøarealene, hvor også spørsmålet om en marin urfolkssone ivaretaes.

 

 

 

Kontaktperson:            NSR`s parlamentariske lederskap, Geir Tommy Pedersen,

                                   915 43 995.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S