!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Oppdrett og skadevirkninger?
NSRs sametingsrepresentant John Harald Skum fremmet mandag 30.05.05 en ny sak ovenfor Sametingets plenum om oppdrett og skadevirkninger på fiske. Skum forteller at han har snakket med fiskere i sin valgkrets Alta/ Kvalsund, og at den kunnskapen de formidler om konsekvensene av oppdrett gir grunn til bekymring.

Publisert: 31.05.2005

- Vi vet ikke nok om oppdrettsnæringens konsekvenser på kyst- og fjordfisket, og derfor mener jeg at det er nødvendig at det igangsettes forskning på feltet, uttaler NSRs sametingsrepresentant og 1. kandidat i Alta/ Kvalsund John Harald Skum.

 

Interessekonflikter

 

Oppdrettsnæringen er i dag en av Norges aller største næringer når det gjelder å skape eksportinntekter til landet. Oppdrett foregår i nære kyst og fjordområder som tradisjonelt er brukt av samiske fiskere og dette skaper interessekonflikter, både når det gjelder bruken av sjøarealene og eventuell påvirkning av miljøet i fjordene.

 

- Fra sjøsamiske fiskere hevdes det at en rekke problemer knyttet til deres yrkesutøvelse kan skyldes oppdrettsvirksomhet, forteller John Harald Skum. Fiskerne påpeker at fiske i en rekke fjorder er gått tilbake særlig i fjorder med stor oppdrettsvirksomhet. Skum forteller at i Alta krever kommunestyret stans i all nyetablering av oppdrettsanlegg i fjordene.

 

Negative miljøkonsekvenser

 

John Harald Skum forteller at resultatet av oppdretten er sterk økende algevekst, samt langt mindre gyting i oppdrettsfjordene. - Det betyr også at oppdrettsnæringa båndlegger langt større områder til sin virksomhet enn tidligere antatt, og derfor fortrenger den lokale fjordflåten ytterligere, uttaler Skum.

 

- Hvilke miljøkonsekvenser opprettsnæringen totalt sett vil medføre, gjennom blant annet utslipp av store mengder næringssalter, fortrengingen av kysttorsken, og reduksjonen av gyteområder er ikke avklart godt nok, men forskning så langt viser at de negative ringvirkningene kan være store, sier John Harald Skum

 

John Harald Skum er redd for at skadevirkningene for det tradisjonelle fiske i de sjøsamiske områdene, og dermed også for bosettinga i distriktene kan bli katastrofale.

 

- Det er viktig at forskningsinnsatsen økes betydelig særlig med vekt på de økologiske konsekvensene som oppdrettsaktivitet medfører for økosystemet i fjordene, mener Skum. Saken er oversendt Sametingsrådet for behandling.

 

-----

Kontaktperson:

John Harald Skum, tlfnr. 41121529

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S