!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Kunnskaper og ressursbruk i Varanger
Hvordan skal folk overleve i samisk fjordkommune, spør Unjarga sami searvi. USS ønsker å dra i gang en debatt om framtidig bosetting og forvaltning av ressursene i Varanger. Dette er temaet på miniseminaret som Unjárga sámi searvi arrangerer på Varanger samiske museum i Varangerbotn tirsdag 31.mai kl.18.00 – 21.00.

Publisert: 30.05.2005

Unjárga sámi searvi inviterer folk til å komme og høre på jusprofessor Kirsti Strøm Bull og professor Ivar Bjørklund. Det er to kunnskapsrike personer som besøker Nesseby kommune tirsdagskveld, og de to kan bidra med gode forslag for kommunens politikere og til befolkningen generelt. Ikke minst vil de bidra til å få i gang en debatt i kommunen om ressursene kommunene allerede har. Også tilhørere fra nabokommunene er velkommen.

Til seminaret er Kirsti Strøm Bull invitert til å forelese om fjordressurser og rettigheter i forhold til fiskeriene. Kirsti Strøm Bull er professor i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultetet ved universitetet i Oslo. Hun har også god kjennskap til Finnmarksloven i og med at hun har sittet i samerettsutvalget. Og tilhørerne vil også kunne stille spørsmål omkring Finnmarksloven. I dag er hun også sekretær for arbeidet med en nordisk samekonvensjon.

Hennes faglige bakgrunn, erfaring og kjennskap til ulike rettslige problemstillinger i forhold til samiske næringer og det samiske samfunnet, er verdifulle bidrag til befolkningen i Varanger.

Spesielt for Nesseby kommune er slike innspill viktig da kommunen er truet med kommune-sammenslåing.                                                                                                     

Ivar Bjørklund som er professor ved Tromsø museum vil delta på seminaret med temaet ”Kunnskaper og ressursbruk i en samisk fjord”. Han har tidligere gjort studie på Kvenangen kommune, og skrevet avhandlingen ” - Fra samisk samfunn til norsk utkant” -  sagt med andre ord ”hvordan overleve i en fjordkommune”.

I tillegg har han gjort en sosialantropologisk analyse av de tre stammers møte; Kvæn - same norsk. De senere år har Ivar Bjørklund sett nærmere på forholdet mellom lokal kunnskapsbasert ressursforvaltning og formelle statlige ressursregimer. Disse temaene er svært viktig for framtiden i Varanger, og særlig for Nesseby kommune.Videre har Ivar Bjørklund også vært opptatt av kulturelle og økologiske aspekter ved reindrift, og hvilke konsekvenser integrasjonen i det norske statssamfunn har hatt for reindriften.

Kirsti Strøm Bull og Ivar Bjørklund vil holde foredrag, og deretter er det mulig å stille spørsmål og debattere temaene som folk er opptatt av. Det er stor mulighet for at også Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith vil være tilstede på seminaret.

Kontaktperson:

Berit Ranveig Nilssen, leder Unjárga sámi searvi

Mob: 901 28739

Program:

Miniseminar tirsdag 31.mai kl.18.00 – 21.00

Tema: ”Kunnskaper og ressursbruk i Varanger”

 

Forelesere: Kirsti Strøm Bull

                   Ivar Bjørklund

 

Program:

Kl.18.00 Åpning ved leder

Kl.18.10  Innledning av Vivi Pedersen, Vadsø

Kl.18.15  ”Kunnskaper og ressursbruk i en samisk fjord” av Ivar Bjørklund.

Kl.18.45 – 19.00 Pause

Kl.19.00  Fjordressurser og rettigheter til fiskeriene/ Finnmarksloven av Kirsti Strøm Bull

Kl. 19.35 Debatt – kommentarer, spørsmål.

 

Kaffesalg

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S