!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Enighet om prosedyrer for konsultasjoner
Regjeringen og Sametinget er enige om prosedyrer for hvordan konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget skal foregå i saker som kan påvirke samene direkte. Prosedyrene ble underskrevet av sametingspresident Sven-Roald Nystø og kommunal- og regionalminister Erna Solberg i dag.

Publisert: 11.05.2005

– Som urfolk i Norge har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem. Denne retten er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater som Norge sluttet seg til i 1990, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. – For å sikre at arbeid med saker av direkte betydning for samene skjer på en tilfredsstillende måte, er det viktig å få etablert prosedyrer som både statlige myndigheter og Sametinget er enige om, sier kommunalministeren.

 

Konsultasjonsprosedyrene bygger på følgende grunnelementer:

·        Sametinget må få fullstendig informasjon om relevante forhold i den aktuelle saken så tidlig som mulig, og på alle stadier i behandlingen av en sak.

·        Sametinget må gis tid til å vurdere aktuelle spørsmål og til å gi tilbakemelding. Tilbakemeldinger på forslag skal gis innen nærmere avtalte frister.

·        Det skal legges til rette for at konsultasjonsprosessene ikke avsluttes så lenge Sametinget og staten antar det er mulig å oppnå enighet om saken.

·        Målsettingen er å oppnå enighet om lover og tiltak som kan påvirke samene direkte.

 

– Enigheten om disse konsultasjonsprosedyrene er et meget viktig skritt for å utvikle og styrke samhandlingsformene mellom staten og Sametinget, sier sametingspresident Sven-Roald Nystø.  – Prosedyrene legger til rette for at partnerskapsperspektivet mellom staten og Sametinget kan utvikles, noe som er viktig for å oppnå en styrking av samisk kultur og samiske samfunn, avslutter sametingspresidenten.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S