!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Få stemmerett til sametingsvalget
NSRs 1. kandidat i Sør-Troms, Ann Mari Thomassen oppfordrer i et leserbrev til innskriving i Samemanntallet. - Så gjør deg selv og området en tjeneste, registrer deg i samemanntallet og bruk stemmeretten din både ved sametingsvalget og stortingsvalget!, skriver Thomassen.

Publisert: 10.05.2005

Av Ann-Mari Thomassen, sametingsrepresentant i Sør-Troms valgkrets (NSR)

 

Du som er same, i tillegg til å være norsk, kan stemme ved både sametingsvalg og stortingsvalg. Du må være innmeldt i samemanntallet for å stemme, og fristen for å melde seg inn, er 31. mai for å kunne stemme ved årets valg som er samtidig med stortingsvalget.

Det er viktig å stemme ved begge valg. Til stortingsvalget har du stemmerett når du er innmeldt i folkeregistret der du bor. Til sametingsvalget har du stemmerett når du er innmeldt i samemanntallet. Men du må sjøl aktivt registrere deg i samemanntallet for å kunne stemme ved sametingsvalget. Det er utarbeidet egne skjemaer for registrering. Disse kan du få tilsendt fra Sametinget. Du kan også ta kontakt med meg.

 

Mange av oss har vokst opp med det ene beinet i den norske kulturen og det andre beinet i den samiske. Mange oppfatter seg som mest norsk fordi man ikke kan samisk, ikke har hørt samisk hjemme og mener man bare har norske venner, men likevel kan du registrere deg i manntallet.  Hvis dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre hadde samisk som heimespråk, og du oppfatter deg selv som same, kan du melde deg inn i samemanntallet og stemme ved valget.

 

Det er av stor betydning å få mange registrert i samemanntallet. I Sør-Troms krets er det ca 400 innmeldte. I Nordre-Nordland krets er det ca 200 innmeldte. Vi vet at potensialet er så mye, mye større. Bare i Skånland burde minst 1000 vært innmeldt. Skånland kommune har selv brukt dette tallet da de søkte hele kommunen innlemmet i SUF - samisk utviklingsfonds virkeområde. Evenes, Lavangen og Skånland kommuner er i statlig sammenheng oppført som ”kommuner med betydelig samisk befolkning" (Sosialdepartementet, rundskriv 22.03.2000: Samisk språk og kultur), og er derfor å regne for samiske distrikter. Det er likevel få som har skrevet seg inn i samemanntallet både i disse kommunene og i andre kommuner med samisk befolkning i Sør-Troms og Nordre-Nordland. Dette er historisk betinget. Fornorskningspolitikken som ble ført i Norge fram til slutten av 1960-tallet førte til at samisk kultur og språk av mange ble sett på som mindreverdig, og følgen var at mange samer ble assimilert inn i den norske kulturen og mange av oss fornektet vår samiske bakgrunn.

De siste tiårs samepolitiske utvikling har ført til en sterk revitalisering av samisk språk, kultur og identitet. Vi har fått et Sameting som er samenes talerør ovenfor sentrale myndigheter.

Sametinget jobber for å utvikle samisk kultur, næring, språk og identitet. Innenfor disse områdene har Stortinget overført en del oppgaver og myndighet til Sametinget. Sametinget tildeler hvert år midler til ulike språk-, kultur- og næringsformål. I denne sammenhengen er det viktig at gode samiske tiltak også i områder i Sør-Troms og Nordre-Nordland kan realiseres ved hjelp av disse midlene, tiltak som er viktige også med tanke på arbeidsplasser i distriktene.

Det er viktig for oss sametingsrepresentanter fra denne regionen å ha et stort valgmanntall bak oss når man reiser saker i Sametinget som har betydning for regionen.

Så gjør deg selv og området en tjeneste, registrer deg i samemanntallet og bruk stemmeretten din både ved sametingsvalget og stortingsvalget!

Jeg oppfordrer for øvrig ordførere i kommunene om aktivt å oppfordre sine innbyggere til å registrere seg i samemanntallet.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S