!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samiske flagg og 17. mai
NSRs 2. kandidat i Sør-Norge Kirsti Guvsáms åpne brev til Oslo-ordfører Per Ditlev Simonsen har vekt reaksjoner. - Jeg mener at det skal flagges med det samiske flagget på offisielle flaggdager, sier Guvsám.

Publisert: 12.04.2005

Etter den siste tid debatt om det samiske flagg i barnetoget, og etter å ha sett  Oslo-ordførerens uttalelse i Aftenposten om at han synes det er viktig og fint at vi samles under det norske flagget på den norske grunnslovsdagen, sendte NSRs 2. kandidat i Sør-Norge, Kirsti Guvsám, et åpent brev til Per Ditlev Simonsen.

 

Symboliserer tilhørighet

Kirsti Guvsám mener det er veldig fin tanke at 17. mai skal være en samlende dag for alle innbyggere i Norge. Guvsám undrer på om det å nekte noen å bruke symboler fra sin egen kultur er samlende. - Et flagg er identitet. Et flagg symboliserer tilhørighet. Og det å få lov å vise sin tilhørighet, det å få være den man er på en nasjonaldag mener jeg er samlende, skriver Guvsám.

 

Side om side med det norske

Kirsti Guvsám mener at det skal flagges med det samiske flagget på offisielle flaggstenger 17. mai. - Side om side med det norske, skriver hun. Guvsám påpeker i brevet at det samiske flagg er et av Norges to offisielle flagg, og at de samiske språk er offisielle språk i Norge på lik linje med bokmål og nynorsk. Guvsám viser i brevet til at myndighetene har anerkjent at Norge som stat som er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn. - Er det ikke da rart at det på Norges grunnlovsdag bare skal flagges med det ene folkets flagg og ikke begges, spør Guvsám i brevet. Hun mener at det er en selvfølge at flaggene likestilles på den måten.

 

Ytringsfriheten har vide grenser

Guvsám viser også til Sameloven der det fremgår at Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagg. -Er det ikke da slik at det bare er Sametinget som kan forby bruk av det samiske flagg og ikke kommunale organer i Oslo, spør Kirsti Guvsám i brevet. Hun påpeker at barnetoget i Oslo er ikke et privat arrangement. Det foregår i det offentlige rom, og der har ytringsfriheten vide grenser

 

En flerkulturell hovedstad

Kirsti Guvsám mener at Oslo har et særlig ansvar, som både samers og nordmenns hovedstad, og bør derfor går foran med et godt eksempel, med å erkjenne de ulike folks rettigheter og likeverd, gjennom å flagge med både det samiske og det norske flagg på vår felles nasjonaldag. -  Bare på den måten blir 17. mai en samlende dag, avslutter Kirsti Guvsám.

 

Les brevet i sin helhet herKommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S