!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samisk flagg 17. mai 2005


Publisert: 12.04.2005

Jeg har også lagt merke til din uttalelse i forbindelse med et intervju med Aftenposten Aften forrige uke at du synes det er fint og viktig at vi samles under det norske flagget på den norske grunnlovsdagen.

Jeg synes det er en veldig fin tanke at 17. mai skal være en samlende dag for alle innbyggere i Norge. Men jeg undrer på om det å nekte noen å bruke symboler fra sin egen kultur virkelig er samlende. Et flagg er identitet. Et flagg symboliserer tilhørighet. Og det å få lov å vise sin tilhørighet, det å få være den man er på en nasjonaldag mener jeg er samlende.

Jeg mener at det skal flagges med det samiske flagget på offisielle flaggstenger 17. mai. Side om side med det norske. Det samiske flagg er et av Norges to offisielle flagg. De samiske språk er offisielle språk i Norge på lik linje med bokmål og nynorsk. Ved Sametingets åpning i 1997 uttrykte kong Harald 5. det slik: ” Norge er en stat som er tuftet på områdene til to folk, samer og nordmenn”. Regjeringen legger til grunn i sin Stortingsmelding om Samepolitikken at”(..) staten Norge opprinnelig er etablert på territoriet til to folk - samer og nordmenn (..)”(Stortingsmelding 55, 2001-2001). Er det ikke da rart at det på Norges grunnlovsdag bare skal flagges med det ene folkets flagg og ikke begges? Jeg mener at det er en selvfølge at flaggene likestilles på den måten.

I Odeltingsproposisjon nr.34 (2002- 2003) som gjelder endring i sameloven står det i lov av 12. juni 1987 nr. 65 om det samiske flagget i §1-6: ” Det samiske flagget er godkjent av den 13. nordiske samekonferansen 15. august 1986. Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagget”. Er det ikke da slik at det bare er Sametinget som kan forby bruk av det samiske flagg og ikke kommunale organer i Oslo? Barnetoget i Oslo er ikke et privat arrangement. Det foregår i det offentlige rom, og der har ytringsfriheten vide grenser.

Oslo- Norges hovedstad. Samer og nordmenns hovedstad.  En flerkulturell hovedstad. Den kommunen i Norge med flest samiske innbyggere. Oslo har derfor et særlig ansvar, og bør derfor går foran med et godt eksempel, med å erkjenne de ulike folks rettigheter og likeverd, gjennom å flagge med både det samiske og det norske flagg på vår felles nasjonaldag. Bare på den måten blir 17. mai en samlende dag.

Kirsti Guvsám

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S