!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Ny leder i Tromsø Sameforening - NSR
Anita Lervoll er valgt til ny leder i Romssa Sámi Searvi-NSR. Kvinner har nå overtatt styringa i foreninga. Her kan du også lese Tromsø Sameforenings årsmøteuttalelser - 10 punkt for en bedre by for samer.

Publisert: 15.03.2005

Kvinnekupp i RSS-NSR! Ny leder for Tromsø sameforening (RSS-NSR) er kultur­personligheten Anita Lervoll(33) opprinnelig fra Kåfjord. - Jeg gleder meg til å jobbe som leder for Tromsø sameforening som er et viktig lokallag i Norske Samers Riks­forbund (NSR), sier den nyvalgte lederen for Tromsø sameforening. Lervoll er tidligere festivalleder for Riddu Riđđu, og har i mange år jobbet med kulturaktiviteter for barn.

 

Årsmøtet i Tromsø sameforening (RSS-NSR) den 03.03.05 har valgt Anita Lervoll som leder for foreningen det kommende året.

 

Det nye styret:

Leder:  Anita Lervoll

Styremedlemmer: Tone Østby, Jenny Mikalsen, Laila Susanne Sara Oskarsson og Karen Kristine Fredeng Bårje.

Varamedlemmer:Marit Einejord, Paul Danielsen ja Terje G. Lilleeng

 

Valgkomitéen ledes av Lene Hansen som får med seg Martin Urheim og Per Erland Boine Persen. Revisorer er Hans Tømmervik og Jo Inge Wernberg som før.

 

Årsmøteuttalelser fra RSS-NSR 2005 -10 PUNKT FOR EN BEDRE BY FOR SAMER

 

1. SAMISK HUS I TROMSØ

Med flere tusen samer i Tromsø – og med titusener av tilreisende hit hvert eneste år – ønsker Tromsø sameforening (NSR) at Tromsø kommune setter i gang et arbeid for å få reist et samisk symbolbygg på et godt synlig sted i Tromsø. Samisk Hus i Tromsø skal markere at Norge – i sin landsdelshovedstad i nord – ønsker å være en ledende stat internasjonalt i arbeidet for urfolks rettigheter. Samisk Hus i Tromsø skal gi samer et møtested – og kan være en arena for å få og gi informasjon og opplæring om samer og urfolk og inneholde lokaler for næringsvirksomhet. Samisk Hus i Tromsø vil være en magnet på alle de reisende som kommer til byen. Gjerne reist nært Hurtigruta som hvert år transporterer en halv million reisende på jakt etter genuine og spennende opplevelser. Ideen om et samisk hus i Tromsø er like gammel som foreningen selv, og er uttrykt i planverket.

 

2. SJØSAMEKOFTA FRA TROMSØ GIS OFFISIELL STATUS

Tromsø sameforening (NSR) ønsker at sjøsamekofta fra Ullsfjord og Tromsø gis  offisiellstatus som samekofte for Tromsø kommune. Tromsø sameforening (NSR) vil benytte anledningen til å gi ros til Samisk språksenter i Ullsfjord og sameforeningene som har sydd opp og tatt i bruk sjøsamekofta. Tromsø sameforening oppfordrer alle som kan og vil om å ta i bruk kofta. Det er viktig i synliggjøringen av det samiske i Tromsø. Vi tror det blir en populær samekofte for Tromsø kommune og alle som ønsker å bruke den, og at den vil pryde og gi Tromsø en ekstra dimensjon som urfolksby. Innenfor Tromsø kommune har det tradisjonelt sett vært flere samiske samfunn med ulike kofter og i byen bor samer fra mange områder.

 

3. TROMSØ KOMMUNE - FØRSTE KOMMUNE MED SAMARBEIDSAVTALE MED SAMETINGET

Tromsø sameforening (NSR) ønsker at Tromsø kommune og Sametinget inngår samarbeidsavtale. Tromsø – landsdelshovedstaden i nord – bør være først ut når det gjelder samarbeidsavtaler mellom kommuner og Sametinget. Aktuelle saker for en samarbeidsavtale er barnehage, skole, primærhelsetjeneste, eldreomsorg, kultur, Samisk Hus, samiske stedsnavn, næringsstøtte og Tromsøs vertskapsfunksjoner. Samarbeidsavtalen skal bidra til å synliggjøre og styrke samiske saker i kommunen og være et godt eksempel for andre kommuner. Tromsø sameforening (NSR) ønsker at ordføreren gir en årlig samepolitisk redegjørelse.

 

4. SAMEFOLKETS DAG PÅ RÅDHUSET 6. FEBRUAR 2006

Tromsø sameforening (NSR) vil rose Tromsø kommune for å ha tatt ansvaret for offisiell markering av Samefolkets dag 6. februar. Tromsø sameforening (NSR) ønsker at Tromsø kommune inviterer til offisiell feiring på Rådhuset og inkluderer politikere og administrasjon i den offisielle markeringen av dagen. Vi ser for oss taler, kulturelle innslag og servering i Rådhusets kantine. Vi ønsker at Tromsø politikere og administrasjon benytter anledningen til å møte Tromsøs samiske befolkning til feiring og kunnskapsutveksling. Tromsø sameforening ønsker samarbeid med andre samiske lag og foreninger og kommunen om markering av Samefolkets dag 6. februar.

 

5. SAMISK AVDELING VED TROMSØ FOLKEBIBLIOTEK

Tromsø sameforening (NSR) ønsker at Tromsø kommune etablerer  en Samisk avdeling ved Tromsø folkebibliotek i Fokuskvartalet. Vi ønsker å låne litteratur samisk, og litteratur om samiske forhold. Vi ønsker å lese samiske tidskrift og samiske aviser ved biblioteket. Tromsø sameforening (NSR) ser behovet for at Tromsø folkebibliotek rekrutterer bibliotekfaglig kompetanse som også innehar samisk språk- og kulturkompetanse og kan kvalitetssikre innkjøp av samisk litteratur. Det kan søkes om midler fra Sametinget til oppbygging av en samisk bibliotekstamme. Tromsø sameforening (NSR) kan bidra i arbeidet.

 

6. NYBYGG TIL SAMISK BARNEHAGE FERDIG I 2005

Tromsø sameforening (NSR) vil rose Tromsø kommune og Studentsamskipnaden i Tromsø for arbeidet med etablering av nybygg til Samisk barnehage sentralt på Tromsøya. Tromsø sameforening (NSR) har forventninger om at bygget kan stå ferdig og tas i bruk innen utgangen av 2005.

 

7. ØKT KUNNSKAP OM DET SAMISKE I TROMSØ

Tromsø sameforenings (NSRs) medlemmer opplever at det er stor kunnskapsmangel i forhold til samisk kultur, historie og dagsaktuelle tema blant Tromsøs befolkning, ung som gammel. Tromsø sameforening (NSR) anmoder Tromsø kommune om å gjøre tiltak som endrer på dette. Eksempelvis kan det lages hefter, filmer, undervisningspakker osv. som kan brukes i barnehager og på skoler, på kursdager blant kommunalt ansatte osv. Økt kunnskap bidrar til forståelse og en større bevissthet, og dermed mer positive holdninger til det samiske. Tromsø sameforening (NSR) vil rose Prestvannet skole som foregangsskole. Tromsø sameforening (NSR) vil også rose Troms fylkeskommune for prosjektet Samisk kulturkunnskap og Kommunal- og regionaldepartementet for prosjektet  Samiske veivisere, som begge øker kunnskapen om samiske forhold. Tromsø sameforening (NSR) vil oppfordre skolene i Tromsø til å bruke selvvalgt tema i læreplanen til å fokusere på samiske tema. Tromsø sameforening (NSR) kan være med å bidra med sin kunnskap i arbeidet.

 

8. SAMISK AVIS BØR ETABLERE LOKALKONTOR I TROMSØ

Tromsø sameforening (NSR) ønsker at en av de samiske avisene etablerer lokalkontor i Tromsø by. Vi ser behovet for å ha skriftlig media som skriver samisk tilstede i samfunnsdebatten og utviklingen av det samiske i Tromsø og Midt-Troms.

 

9. SAMISK REPRESENTASJON I ARBEIDET MED SENTRUMSPLANEN

Tromsø sameforening (NSR) viser til at Sentrumsplanen skal opp til revidering., og at det er tatt ”Time Out” i planleggingen. Vi viser også til våre egne forslag om Samisk Hus og til andre initiativ som angår utformingen av uterommet i byen. Tromsø sameforening (NSR) ber om samisk representasjon i de grupper som skal utarbeide ny sentrumsplan. Tromsø sameforening (NSR) er overbevist om at fra samisk hold vil en kunnebidra medspennende og konstruktive elementer i Sentrumsplanen.

 

10. SAMEKONSULENT ELLER SAMISK RÅDGIVERSTILLING I TROMSØ KOMMUNE

Tromsø sameforening (NSR) ber om at Tromsø kommune oppretter en stilling som samekonsulent eller samisk rådgiver i sentraladministrasjonen, og viser til de gode erfaringene som Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune har med en slik koordinerings- og kompetansestilling.

 

 

 

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S