!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Endelig hedret
Ellen Kristina Saba og Inger Anne Sara Gaup
NSR hedret på landsmøte kvinnene som for 24 år siden fremmet den samiske rettighetskamp på statsminister Gro Harlem Brundlands kontor.

Publisert: 28.02.2005

NSRs leder Aili Keskitalo sa i sin tale at vi endelig hedrer de kvinnene som okkuperte Statsminister Gro Harlem Brundtlands kontor i 1981. - Det har gått mange år siden denne hendelsen, og flere av dem har dessverre rukket å gå bort. Jeg er likevel svært glad for at Máze Sámiid Searvi tok initiativ til at NSR skal hedre disse kvinnene, sa NSR lederen i sin tale.

 

"Samene har rett, stå på"  

Om morgenen på den dagen som senere ble vår nasjonaldag, 6.februar 1981, møtte 15 samekvinner statsministeren på hennes kontor. Kvinnene syntes ikke de hadde fått sagt alt det de hadde på hjertet og ble sittende da statsministeren forlot møtet etter en halv time. Og der satt de, til de ble hentet ut av politiet dagen etter.

 

Ellen Kristina Saba, som var fem år gammel i 1981, fortalte NSRs Landsmøte at kvinnene var skuffet, og ville av den grunn ikke forlate statsministerens kontor før de hadde fått klarhet i saken med statministeren. Saba fortalte at nå avdøde Ellen Marit Gaup Dunfjeld, deres talsperson, gjorde det kjent for media at kvinnene ikke aktet å forlate kontoret, og om de skal bort, så må politiet med makt flytte de ut. - Så satt vi der, med den reneste samvittighet og nøt den store folkemengden som samlet seg utenfor, og ropte "Samene har rett, stå på", sa Saba på Landsmøtets talerstol sammen med Inger Anne Sara Gaup. Ellen Kristina Saba fortalte videre hvordan politimakta tvang kvinnene ut av kontoret, ned til regjeringsbyggets kjeller hvor de så ble kastet inn i politibiler og kjørt til Oslo politihus.

 

Etter denne hendelsen fortsatte flere av de samme kvinnene å arbeide videre for å gjøre samenes rettighetskamp internasjonalt kjent, de reiste både til paven i Roma og til FN i New York.

 

Ingen liten beslutning av kvinnene

Aili Keskitalo sa i sin tale at dette er også en anledning til å synliggjøre alt det arbeidet samekvinner gjennom generasjoner har gjort for samisk organisering og samiske rettigheter, helt fra Elsa Laula Renberg og fram til i dag. - Vi skal huske på at det ikke var noen liten beslutning for disse kvinnene, mødrene, å forlate sine familier for å delta i aksjoner som da var ganske fremmede for det samiske samfunnet, påminnet Aili Keskitalo

 

Keskitalo pekte også på at NSR arbeider målrettet for at samiske kvinners stemme skal høres i samepolitikken også i dag. - En av disse kvinnene var bare en liten jentunge da dette skjedde, og jeg er svært glad for å se at hun har vokst opp til å bli en aktiv samepolitiker – men det er kanskje ikke så rart, med en slik historie bak seg, sa Keskitalo i talen.

 

"Oaivugasat" - Kvinner som går foran

Leder for NSRs Ungdomsutvalg Káre-Elle Partapuoli takket kvinnene på vegne av NSR for den innsats de har gjort. - Vær stolt over den innsats dere og deres mødre, hustruer og søstre gjorde, sa Partapuoli.

 

Leder i Máze Sámiid Searvi, Ánne Márjá Gaup Eira, ga kvinnene en gave laget av Trygve Lund Guttormsen. Bildet er lagd for anledningen, og Guttormsen har kalt bildet "Oaivugasat" - på norsk kvinner som går foran.

 

Ellen Kristina takket på vegne av kvinnene for at NSR endelig hedret kvinnene. - Vi ønsker å takke for hjelpen og støtten vi fikk fra samepolitikere tilhørende NSR, og også andre, avsluttet Saba.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S