!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Fortsatt reindrift på Kvaløya
NSRs Landsmøte, samlet i Alta 18.-20- februar 2005, tar avstand fra Hammerfest Arbeiderpartis forslag om å forby reindrift på Kvaløya. NSR ønsker at en flerhundreårig bærekraftig reindrift i Kvaløya videreføres.  

Publisert: 25.02.2005

Landsmøteresolusjon fra NSR 37. Landsmøte:

 

FORTSATT REINDRIFT PÅ KVALØYA

 

Det Norske Arbeiderparti avd. Hammerfest har tilkjennegitt hva de egentlig mener om samisk reindrift. I sitt årsmøtevedtak vil de forby Kvaløya som reinbeiteområde, dvs legge ned en flerhundreårig bærekraftig reindrift i distrikt 20. Hammerfest AP vil imidlertidig beholde noen rein for å selge samisk kultur til turistene. Videre kan man også forstå vedtaket dithen at primærnæringene ikke er noe å ta vare på.

 

Vedtaket kommer i en tid der reindriften og andre har lansert konstruktive forslag til løsninger, på det som flere i Hammerfest opplever som en konflikt - nemlig at det er anlagt veier og hager på områder der reinen alltid har ferdes.

 

NSR vil på det sterkeste ta avstand fra APs synspunkter og måten det inviteres til dialog på.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S