!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Ønsker å snu utviklinga
Gáivuona-NSR avholdt årsmøte 29.01.05. Lokallagets årsmøte ønsker økt satsning på kyst- og fjordfiske, forteller leder Tor Mikalsen.

Publisert: 06.02.2005

Fiske langs kysten og i fjordene har til alle tider vært en av hovednæringene for den samiske befolkningen. - Dette fisket foregår med relativt små båter og passive redskaper, forteller leder i Gaivuona-NSR, Tor Mikalsen. - Et slikt fiske gir en økologisk riktig beskatning og høy verdiskapning per kilo fisk, mener Mikalsen.

 

Tor Mikalsen forteller at endringer i fiskeripolitikken, spesielt de siste 15 årene, har ført til at ca. halvparten av den minste kyst- og fjordflåten har blitt presset ut av næringen. - Bare i fjor forsvant 1 407 personer fra fiskermantallet. Dette rammer kystsamiske samfunn hardt, konstaterer Mikalsen.

 

Tor Mikalsen sier at Gáivuona-NSR ønsker å snu denne utviklinga. - Dette mener vi må gjøres gjennom å bygge fiskeriforvaltninga på nærhets- og avhengighetsprinsippet, der ressursene forvaltes regionalt og lokalt, sier Mikalsen. - Dette innebærer blant annet å tilbakeføre rettigheter som er fratatt kyst- og fjordområdene fra og med 1990, fastslår Mikalsen 

 

Årsmøte i Gáivuona-NSR mener følgende tiltak må igangsettes snarest:

 

·        Reservere fisket i fjordområdene og kystnære farvann for kystflåten gjennom å forby alt trålfiske og begrense autoline- og snurrevadfiske innenfor 12 nautiske mil nord for 62°.

·        Bygge ned den havgående flåten til fordel for kystflåten. Dette innebærer naturligvis at forslaget om evige kvoter for havflåten aldri kan komme på tale.

·        Oppheve enhetskvoteordningen som i praksis har medført at fiskekvoter har blitt salgsvarer og spekulasjonsobjekter.

·        Fjerne oppdrett av fisk i åpne merder i fjorder og sund der torsken gyter.

·        Gjennomføre nærings- og forskningsprosjekter rettet mot lokal forvaltning av fisket i samsvar med lokale tradisjoner.

 

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S