!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Fiskeripolitikk med finnmarksvri
Sametinget er opptatt av fiskerisituasjonen i samiske kyst- og fjordområder.

I et brev til fylkesordfører i Finnmark, Helga Pedersen, redegjør Sametinget for sin egen politikk angående videreføringen av Finnmark fylkeskommunes prosjekt "Fiskeripolitikk med Finnmarksvri".Publisert: 07.01.2005

I brevet skriver Sametinget at de ser det som meget positivt at Finnmark fylkeskommune arbeider aktivt for å sikre et større, stabilt råstoffgrunnlag for den aller nordligste delen av Norge, og at Sametinget har fått anledning til å delta i arbeidet med ”Fiskeripolitikk med Finnmarksvri.” Forslaget om et ressursselskap er ett ledd i arbeidet med å sikre større fiskekvoter for Finnmark. Sametinget kunne imidlertid sett at man hadde vurdert flere typer modeller for hvordan dette kan gjøres.

Kan konkretiseres mer

I utredningen som er laget i regi av Finnmark Fylkeskommune, ligger det nemlig mye verdifullt materiale for ytterligere konkretisering. Blant annet finner man en oppsummering av det urfolksrettslige grunnlaget og en påpeking av nye utfordringer på dette området, påpeker Sametinget.

Videre i brevet skriver Sametinget slik: - Etter Sametingets oppfatning er det viktig å konkretisere dette nærmere, også i en regional sammenheng, da det ikke er noen motsetning mellom urfolks og vedkommende områdes rettigheter. Derfor er det behov for også å utrede hvordan urfolksretten kan bidra til å øke kvotegrunnlaget i nord. Ikke minst gjelder det med hensyn til å rette opp den urett som har skjedd gjennom mange år, ved at spesielt de mindre enhetene er fratatt retten til å drive fiske.

10.000 år gammel rett

For Sametinget er det  av meget stor betydning å sette søkelyset på den 10 000-årige retten her nord, til å drive tradisjonelt kyst- og fjordfiske. Det er derfor meget positivt at vi i vår samarbeidsavtale med Finnmark fylkeskommune, har en felles målsetting om å arbeide for en åpen fiskeriallmenning, heter det i brevet.

Sametinget mener at denne målsettingen bør utdypes og videreutvikles. I den forbindelse bør det rettes spesiell oppmerksomhet mot rettigheter etablert på grunnlag av sedvane, alder tids bruk og urfolksretten.

Kan ikke selge urfolksrettigheter

- Et forvaltningssystem for fiskerettigheter hvor Sametinget er medaktør, må bygge på prinsippet om allmenningsretten. Dette utelukker et forvaltningssystem som baserer seg på prinsippet om kjøp og salg av fiskekvoter. Sametinget kan ikke gi sin tilslutning til et forvaltningssystem som selger urfolksrettigheter. Et forvaltningssystem må bygge på klare målsettinger om at fiskerettighetene tilbakeføres til kyst- og fjordflåten, slik at man gjennom dette kan styrker næringsgrunnlaget og muligheten til bosetting i sjøsamiske områder, skriver Sametinget i brevet til Helga Pedersen. 

På et slikt grunnlag bør man ta sikte på å komme frem til forvaltning som bygger på nærhets- og avhengighetsprinsippet, og herigjennom utarbeide en forvaltningsordning med et reelt innhold, skriver Sametinget til slutt.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S