!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Tar ikke hensyn til språk og kultur
Ragnhild Nystad mener at helsearbeidere må ta bedre hensyn til samisk språk og kultur.
- Selv om utredninger og handlingsplaner fra sentrale myndigheter har bidratt til større fokus på de utfordringer vi har, så opplever vi at samisk språk og kulturforståelse i liten grad blitt tatt hensyn til i planlegging og utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning. Det sier Sametingets visepresident Ragnhild Nystad.

Publisert: 06.01.2005

Sametinget har et overordnet ansvar for utforming av samisk helse- og sosialpolitikk. Sametingets målsetting har vært, og er fremdeles, et helhetlig og likeverdig helse- og sosialtilbud for det samiske folk, på lik linje med den øvrige befolkningen. - Utviklingen av helse- og sosialtjenester i Norge har i alt for stor grad tatt utgangspunkt i tanken om en enhetskultur. Det har ikke skjedd en tilpasning til det flerkulturelle samfunnet Norge alltid har vært, mener Ragnhild Nystad.

Kommunikasjon på morsmålet

Nystad påpeker at for å kunne gi et faglig godt tilbud til den samiske brukeren, må helsepersonell være i stand til å kunne kommunisere med brukeren. Kommunikasjon handler om å få kontakt, forstå hverandre og om å være på talefot. Det er for mange samer vesentlig å kunne bruke sitt morsmål i samtale med helsepersonell. Morsmålet er hjertets språk, og gjennom morsmålet kan mennesket tydeligst uttrykke sine tanker, ideer, lengsler og ønsker, understreker Nystad.

Tolk til helsearbeideren

- Språkproblemer kan resultere i at den samiske brukeren ikke får den rette faglige utredning og behandling. Dette får vi stadige påminninger om, både fra brukere og helsepersonell, sier Ragnhild Nystad. Hun mener at tolking er en minimumsløsning for kommunikasjon mellom helse- og sosialpersonell og samiskspråklige brukere. Nystad peker på at det er helsearbeideren som trenger tolk og ikke den samiske brukeren. - Så lenge det er begrensninger i tilgang på personell som behersker samisk er tolking nødvendig. Og dette vil nok være tilfelle i overskuelig fremtid, tror Sametingets visepresident.Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S