!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Presidentens nyttårstale
- Det er viktig å styrke de samiske kulturarbeidernes plass i de samiske samfunn, sa sametingspresident Sven-Roald Nystø i sin TV-overførte nyttårstale. Her kan du lese hele talen.

Publisert: 02.01.2005

Kjære alle sammen. Et år er gått, og vi står på terskelen til et nytt år!

Mine tanker går i dag først og fremst til de som er rammet av den fryktelige katastrofen i Sør-øst Asia på slutten av fjoråret. Jeg oppfordrer alle til å hjelpe de som har mistet sine kjære og som på annen måte ble rammet av den store ulykken.

Vi legger igjen bak oss et år fullt av utfordringer og oppgaver som både har gitt inspirasjon og vilje til å vise at det å ta vare på og bygge et samfunn med plass og muligheter for alle er krevende - men også svært inspirerende.

Noe av det som har gitt meg mye inspirasjon og nye krefter til å stå på i året som har gått er opplevelser sammen med samisk ungdom. Det å delta på samlinger og sportsarrangement der ungdom står i fokus viser at vår ungdom formidler en naturlig stolthet over sin tilhørighet. Under Arctic Winter Games i Canada fikk samisk ungdom med seg hele 23 medaljer hjem! Det viser også at selv om verden i dag preges av globalisering og internasjonalisering, så er det viktig og riktig å ha en forankring og mulighet til å skape trygge rammer som kulturell tilhørighet gir. Sett i lys av dette er det også viktig å styrke de samiske kulturarbeidernes plass i samiske samfunn.

Oppslutningen om Sametinget har i de første valgperiodene vært knyttet til sentrale samiske områder. I dag er dette i endring. Flere og flere fra hele landet melder seg inn i samemanntallet, men spesielt fra kyst- og fjordområdene. Blant disse flere kvinner og ungdom enn før. Jeg ser også med glede at mange som tidligere har funnet det vanskelig å forholde seg til sin samiske kulturarv, i dag viser sin samiske tilhørighet med stolthet.

Arbeidet med finnmarksloven må nevnes spesielt med tanke på muligheten for å ta vare på og utvikle vår kultur og samfunn. Denne loven vil være ett av de viktigste instrumenter for å trygge naturen og ressursene som grunnlag for vår mulighet til å være en levende kultur. Regjeringen har i 2003 lagt fram et forslag om forvaltning av land og vann i Finnmark. Lovforsalget oppfyller ikke Norges folkerettslige forpliktelser. Saken er nå til behandling i Stortinget. Når Stortinget til våren tar en beslutning i saken, så forventer jeg at beslutningen ligger godt innenfor Norges folkerettslige forpliktelser, og at samenes nedarvete rettigheter blir anerkjent og styrket.

Finnmarksloven handler om 20 års møysommelige arbeid med å skape forsoning, respekt og tillit mellom samene og staten. Sametinget føler også en tung forpliktelse ikke bare overfor samer i Norge, men også overfor samer i våre naboland og urfolk verden over. Vi vet at denne prosessen følges nøye. Dette handler selvsagt om urfolks rettigheter - men det handler også om Norges internasjonale anseelse.

Fiskeriene har i over tusen år vært en av de viktigste ressurser for samisk bosetting og kultur.  En ny havressurslov er under utarbeidelse. Jeg forventer at dette arbeidet styrker fiskeriene som bærer og grunnlag for samisk kultur i kyst- og fjordområdene. Vi har også store utfordringer i å få anerkjent de rettigheter reindrifta har til å drive en forutsigbar og bærekraftig næringsvirksomhet.

Det samiske språk er en av våre viktigste kulturbærere. Like før jul foreslo Regjeringen at Tysfjord kommune skal bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk.  Når dette blir en lovbestemmelse, er det opp til samene selv i Tysfjord å bestemme i hvilken grad i det daglige liv de gjør nytte av den nye muligheten.  Snåsa kommune har også vedtatt et ønske om å bli en del av forvaltningsområdet.  Fra Sametingets side vil vi arbeide for at Snåsa kan innlemmes i 2006.

Vi trenger alle å få oppleve at samisk er et bruksspråk i det offentlige rom. Vi har også endelig fått anledning til å hedre noen av de mange uvurderlige språkarbeidere vi har gjennom den nordiske språkprisen Gollegiella. Ella Holm Bull og Anarâskielâ servi (foreningen for enaresamisk) har gjort uvurderlige innsatser i sine språkområder.

I februar møtes Sametinget i Finland, Norge og Sverige til et felles møte i Jokkmokk, Sverige. Dette vil styrke det samiske samarbeidet over landegrensene, og samenes felles stemme internasjonalt.

I 2005 skal vi også velge et nytt Sameting. Vi trenger et Sameting som gjenspeiler det samiske samfunn.  Vi  har alle et spesielt ansvar og en utfordring i å styrke representasjonen av kvinner og ungdom. Sametinget er etablert på tillit fra det samiske folk gjennom sametingsvalg.  Derfor er det viktig at alle samer som ønsker å få sin stemme hørt, faktisk gir seg selv mulighet til det ved å registrere seg i samemanntallet. Det er på den måten du kan være med på å bestemme den politikken som skal være med å forme det samiske samfunn.

 

Jeg ønsker alle et godt og velsignet nytt år!

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S