!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Gratulerer Tysfjord!
Sametingspresident Sven-Roald Nystø gratulerer Tysfjord som samisk språkkommune.
Regjeringen fremmet sist fredag et forslag overfor Stortinget om endringer i samelovens språkregler, slik at Tysfjord kommune kan innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette gleder sametingspresident Sven-Roald Nystø, som selv er fra Tysfjord.

Publisert: 22.12.2004

- Jeg ønsker Tysfjord kommune hjertelig velkommen inn i virkeområdet for samisk språk. Dette er en historisk begivenhet for Tysfjords befolkning, kommunen og Nordland fylke. Disse organene vil møte interessante utfordringer når det gjelder å utvikle kompetanse i samisk språk og kultur i framtiden. Dette er et felles ansvar som vi fra Sametinget gleder oss til å bistå med, uttaler en fornøyd sametingspresident Sven-Roald Nystø.

Innelemmelsen innebærer at man har rett til å få svar på samisk fra kommunen, og fylkeskommunale og statlige organer som dekker Tysfjord geografisk. De samlete utgiftene for staten ved at Tysfjord innlemmes, er beregnet til 4,5–5 mill. kroner. Tysfjord kommune vil få sin årlige andel overført over Sametingets budsjett.

- Jeg regner med en rask behandling i Stortinget, slik at Tysfjord kan tas med i virkeområdet i løpet av våren 2005, avslutter Nystø.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S