!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Sametingsrådets økonomiforvaltning
NSRs samarbeidsgruppe og Senterpartiets sametingsgruppe konstaterer at økonomiforvaltning i Sametinget er i tråd med de plenumsvedtak som ligger til grunn for bruken av Sametingets midler. - Vi er godt tilfreds med Sametingspresident Sven Roald Nystøs orientering om Sametingsrådets økonomiforvaltning, sier NSR gruppeleder Berit Ranveig Nilssen. 

Publisert: 21.12.2004

NSRs samarbeidsgruppe og Senterpartiets sametingsgruppe er enig med Sametingsrådet i at det er ingen grunn til å imøtekomme Arbeiderpartiets Sametingsgruppes ønske om ekstraordinært plenum for å drøfte Sametingets økonomiforvaltning.

Ingen merknader fra Kontroll - og konstitusjonskomiteen

NSRs samarbeidsgruppe og Senterpartiets Sametingsruppe mener omorganiseringen av Sametingets administrasjon, hvor det opprettes en egen plenumsenhet, vil gi Kontroll og konstitusjonskomiteen bedre muligheter til å påse at vedtak som fattes i plenum følges opp.

- Det er imidlertid verd å merke seg at til nå har ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteen, eller den tidligere kontrollkomiteen hatt merknader til hvordan Sametingsrådet følger opp plenumsvedtak, sier NSRs parlamentariske leder Berit Ranveig Nilssen.

Riksrevisjonen har alltid godkjent Sametingets regnskap

Sametinget er en stor bedrift, og det er verd å merke seg at Riksrevisjonen, som rette vedkommende, alltid har godkjent Sametingets regnskaper, sier Berit Ranveig Nilssen.

 

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S