!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Sametinget: Færre direktører
Sametingsrådet har i dag vedtatt at Sametingets administrasjon skal omorganiseres. De ansatte skal organiseres i to avdelinger, mot dagens syv.

Publisert: 16.12.2004

Det skal opprettes en politikk- og forvaltningsavdeling og en serviceavdeling, sammen med en plenumsenhet og en enhet for Sametingsrådet. Dette fører til at antallet direktører reduseres fra 17 til 6; en direktør, to avdelingsdirektører og tre underdirektører.

Sametingsrådet er svært fornøyd med den nye organisasjonsmodellen for administrasjonen. Arbeidet startet i mai i år, og det har vært en positiv og god prosess, der arbeidstakerorganisasjonene har bidratt konstruktivt og løsningsorientert. Prosessen vil nå føres videre med forhandlinger mellom ledelsen og arbeidstakerorganisasjonene i Sametinget, sier sametingspresident Sven-Roald Nystø.

Målet med omorganiseringen er å ivareta:

  • et skille mellom enhetene som betjener Sametingsrådet og Sametingets plenum med komitéene
  • effektiv utnyttelse av kompetanse
  • samordning av politikkutvikling
  • god kvalitet i tjenesteproduksjonen
Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S