!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Vil at plenum skal behandle Nussir
Inger Elin Utsi, NSRs 2 kandidat i Nordre valgkrets, har i dag et leserinnlegg på trykk i både Finnmark Dagblad og Ságat hvor hun ber om at Nussir nå blir behandlet på Sametingets plenum. Les hele innlegget.

Publisert: 11.05.2013

Leserinnlegg av Inger Elin Utsi, NSRs 2. kandidat i nordre valgkrets. På trykk i dag i Ságat og Finnmark Dagblad. 

Nussir-saken må opp for Sametingets plenum!

Forhandler Sametinget på rette premisser eller er de med å legitimere et økt press på disse områdene? Nå lurer jeg på om Sametinget har sovnet av ved forhandlingsbordet, for nå må velgerne få vite hva sluttresultatet i intensjonsavtalen mellom Nussir og Sametinget er. Dette er en for viktig sak for å gå i glemmeboka.

Det ble store oppslag i finnmarksmediene når Nussir meldte om nye store kobberfunn i Kvalsund kommune, hvor Nussir ønsker å starte opp gruvevirksomhet. Det kommer tydelig frem i oppslagene at intensjonen med å gå ut med disse opplysningene er av strategiske årsaker, nemlig å gjøre jobben med å få investorer til å bli med på Nussirs planer.

Sametingets posisjon har inngått med intensjonsavtale med selskapet og det har tidligere blitt kjent at det foregår forhandlinger mellom Sametinget og selskapet. Egil Olli (AP) og sametingsrådet hans har ikke ønsket å gi et offentlig svar på om de mener om Nussir bør gis lov eller ei til å starte gruvevirksomhet. Nå er det mai måned og fortsatt vet ikke vi som er samiske velgere hva Sametinget mener, for saken er heller ikke løftet til pleunumsbehandling. 

Norske Samers Riksforbund (NSR) sitt syn på saken er klart - vi kan ikke akseptere at Repparfjorden blir full av forurensende gruveavfall. Akseptable rammevilkår er ikke på plass gjennom mineralloven, og derfor sier vi nei til å starte opp med ny gruvevirksomhet.

Til høsten er det valg og et nytt Sameting vil i løpet av høsten tiltre. Derfor er det helt klart at nåværende posisjon må løfte saka til behandling i pleunumsmøtet i juni. Noe annet vil være uansvarlig , for ansvarlig politikk er å fullføre prosesser man har påbegynt.

Som velger og som kandidat til valget henstiller jeg at Sametinget klargjør resultatet av forhandlingene med Nussir. Det er på tide at velgerne får vite hva dagens Sameting mener. Alle dokumenter og møtereferat må offentliggjøres. Jeg har ikke bare en henstilling, men ønsker også å få vite på hvilket grunnlag er det Sametinget forhandler. De siste oppslagene om Nussir viser et helt annet omfang enn tidligere skissert. Det innebærer også at de negative konsekvensene ved den planlagte aktiviteten blir større, både miljømessig og for samisk næringsutøvelse.

Forhandler Sametinget på rette premisser eller er de med å legitimere et økt press på disse områdene? Nå lurer jeg på om Sametinget har sovnet av ved forhandlingsbordet, for nå må velgerne få vite hva sluttresultatet i intensjonsavtalen mellom Nussir og Sametinget er. Dette er en for viktig sak for å gå i glemmeboka.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S