!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Ber Tysfjord kommune følge loven
Vesthavets kandidater er opptatt av at det må være mulig å bruke lulesamisk i offentlige sammenhenger i Tysfjord. Her er NSRs toppkandidater før valget, Viktor Paulsen (2 plass), Ann-Mari Thomassen (1 plass) og Nanna Thomassen (3 plass).
NSR i Vesthavet valgkrets har skrevet til Tysfjord kommune, hvor de ber om at kommunen stiller med tolk til offentlige møter, som de er forpliktet til.

Publisert: 07.05.2013

NSRs toppkandidat i Vesthavet valgkrets, Ann-Mari Thomassen, har på vegne av NSR i valgkretsen sin sendt en henvendelse til Tysfjord kommune, hvor hun minner kommunen om sitt lovpålagte ansvar om å stille med en tolketjeneste når de er med i forvaltningsområdet for samisk språk. 

Blant annet skriver hun:

- Tysfjord får overført tospråklighetsmidler fra Sametinget i kraft av at kommunen skal forvalte lulesamisk språk og legge til rette for at samiskspråklige skal kunne snakke samisk også i offentlige sammenhenger.

Bakgrunnen for henvendelsen er en hendelse på et kommunestyremøte 23. april, hvor en kommunestyrerepresentant valgte å bruke sitt morsmål, lulesamisk, uten at dette ble tolket. Saken fikk stor oppmerksomhet i lokal og samisk media, spesielt da representanten ble klubbet ned av ordføreren, og fikk synlige reaksjoner mot at han snakket samisk.

Ann-Mari Thomassen stiller klare krav til kommunen:

-   NSR forventer at Tysfjord forholder seg til lovverket og snarlig får på plass samisk tolketjeneste når kommunen holder offentlige møter. En samisk tolketjeneste kan også være til nytte i andre sammenhenger, for eksempel når ansatte i kommunen møter samiskspråklige på andre arenaer, f.eks på legekontoret, skriver Thomassen.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S