!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ny mineralstrategi forsterker usikkerhet
Silje Karine Muotka er langt fra fornøyd med mineralstrategien til regjeringen.
Silje Karine Muotka og NSR mener at den nye mineralstrategien til regjeringen forsterker usikkerhet omkring mineraler og urfolk.

Publisert: 13.03.2013

 - Vårt helt klare budskap og krav til Giske er at han nå må se å få på plass en revidert minerallov som oppfyller statens folkerettslige forpliktelser ovenfor samene, sier Silje Karine Muotka, sametingsrepresentant for NSR, som reaksjon på regjeringens mineralstrategi.

Muotka peker på at Sametinget ikke har gitt sitt samtykke til mineralloven. – Vårt syn er at mineralloven ikke sikrer samenes rettigheter ved inngrep, deltakelse i beslutningsprosesser og tilføring av nytteverdi ved utvinning. Dette innebærer at NSR i dag ikke kan gi sin tilslutning til mineralvirksomhet i samiske området, og den nye mineralstrategien er en ytterligere bekreftelse på at regjeringen gir blanke i folkeretten i denne sammenhengen.

- Den nye strategien er en skuffelse når det gjelder de samiske rettighetene sier Muotka, som peker på viktigheten av at samene skal ha reelle muligheter til å på fritt og informert grunnlag kunne ta stilling til mineralvirksomhet.

- Det er lenge siden jeg har sett noe som så ensidig legger til rette for mineralnæringens interesser som denne strategien. Det er et tankekors at regjeringen skal bruke så mye ressurser på ren tilrettelegging for at utenlandske investorer skal få utnytte nasjonale ikke-fornybare ressurser, og det ofte på direkte bekostning av egen befolknings bærekraftige ressursbruk i form av reindrift og fiskerier, sier Muotka..

 - NSR lurer på hvor god dialogen om strategien med Sametinget virkelig har vært, når ledende samepolitikere sier at Sametinget kun har konsultert om deler av strategien. Dette er ikke konsultasjoner ført på en tillitsfull måte, og det blir et stort paradoks når man i innledningen av strategien kommer med at man skal "finne løsninger for sameksistens basert på god dialog og felle forståelse av utfordringene” mener Muotka.

- En hovedutfordring med strategien er at ambisjonene om en mineralvirksomhet som skal være blant verdens mest miljøvennlige ikke konkretiseres godt nok. Videre er det et stort spørsmål hvordan regjeringen mener at bedriftene faktisk skal vise sitt samfunnsansvar i samiske områder. Dette samfunnsansvaret må komme mer konkret til uttrykk gjennom forsvarlige ordninger for ivaretakelse av grunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.

Derfor må konklusjonen bli at regjeringen gjennom denne strategien snarere bidrar til enda større usikkerhet omkring mineralvirksomhet i nord enn det å avklare viktige folkerettslige spørsmål knyttet til urfolksinteressene som regjeringen og Stortinget faktisk har klare forpliktelser til sier Muotka. Det er tydelig at Arbeiderpartiets reelle samepolitikk kommer til uttrykk gjennom denne såkalte mineralstrategien sier Muotka. – Det bør samiske velgere merke seg!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S