!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samiskspråklige kommuner i uvisse
Cecilie Grape mener forvaltningskommunene for samisk språk nå blir kastet ut i det uvisse. Foto: Rolf Johansen.
Cecilie Grape har noen kritiske innvendinger til sametingsmeldingen om samisk språk, som ble vedtatt i forrige uke. Hun peker på den store usikkerheten dagens forvaltningskommuner får når de nå skal bli kalt ressurskommuner. Hva er innholdet i det nye begrepet?

Publisert: 05.03.2013

- Sametinget kaster de samiske forvaltningskommuner ut i det uvisse, det sier NSRs 1. vara i Gáisi valgkrets, Cecilie Grape.

Den siste uka i februar behandlet Sametinget sametingsmelding om samisk språk, hvor det varsles at det samiske forvaltningsområdet skal erstattes med noe som omtales som en ressurskommuneordning.

- Problemet med dette er at sametingsmeldingen på ingen måte avklarer hva ressurskommuneordningen skal inneholde. Samtidig viser en rekke evalueringer av den eksisterende ordningen at disse kommunene sliter med ressurs- og kompetanserekruttering. NSR mener at kommuner i de tradisjonelle samiske områdene skal sikres forutsigbare rammer for språkarbeid, og være prioritert i konkurransen om språkressurser, fremhever Grape.

- Sametingsrådet må avklare hva ressurskommuneordningen skal være, fordi det nå er stor usikkerhet omkring dette. Det man nå legger opp til er å forandre kun for å forandre, uten å definere innholdet.

- Det er allerede betydelige utfordringer med å sikre en tospråklig forvaltning innenfor de samiske forvaltningskommunene. Dette i seg selv viser at det fortsatt er svært nødvendig med en konsentrert innsats i disse kommunene, sier Grape.

Ordningen er til for at den samiske befolkningen skal sikres offentlig tjenesteyting på samisk og få muligheten til å bli betjent på sitt eget språk i møte med kommunen. Derfor er dette et svært viktig språkpolitisk tiltak, mener Grape.

Under behandling av saken var det mange av forvaltningskommunene som fulgte debatten. - Jeg synes det var flott at så mange fulgte debatten, og dette viser at samisk språk er et av sametingets aller viktigste arbeidsområder, sier Grape. 





Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S