!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSR og AP sammen for de samiske barna
Kirsti Guvám fra NSR (t.v) og Mariann Wollmann Magga fra AP er begge strålende fornøyde med at de har laget en felles barnehagepolitikk.
NSR og Arbeiderpartiet er enige om felles politikk om samiske barnehager. Under behandlingen at sametingets melding om samiske barnehagetilbud, har de to partiene kommet til enighet i saken, og har nå en felles politikk.

Publisert: 28.02.2013

Sametingsrepresentantene Mariann Wollmann Magga (AP) og Kirsti Guvsám (NSR), henholdsvis saksordfører og skyggesaksordfører i saken, er begge svært fornøyde med dette.

- At vi er enige i barnehagepolitikken er svært positivt. Barnehagene er de viktigste arenaene vi har for å fremme samisk språk, kultur og identitet, og en enighet mellom de to store partiene er en seier for barnehagene, sier Kirsti Guvsám fra NSR. 

Den felles barnehagepolitikken handler om å styrke innholdet og kopmetansen i samiske barnehager.

- De samiske barnehagene skal være de beste. Vi er enige om at vi skal sikre høy kvalitet blant annet gjennom å rekruttere kvalifisert samisksspråklig personale. Vi må ha nok personale i de samiske barnehagene til at hvert barns språknivå blir stimulert. Sånn blir de samiske barnehagene de beste, sier Magga.

De to partiene ser også at et større kvalifisert pedagogisk personale vil kunne bidra til at nye metoder utvikles og at kunnskapen om ulike språkmodeller spres og blir tatt i bruk. – Med nye metoder, gode språkmodeller og nok personale blir de samiske barnehagene best, konkluderer Magga og Guvsám.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S