!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

- Hold fokus på løsninger i reintallssaken
Det sier Aili Keksitalo, som er opptatt av at Sametinget i felleskap må ha fokus på løsninger i reintallssaken. Hun håper Sametingets flertall nå vil stoppe med avledningsmanøverer. 

Publisert: 27.02.2013

- Jeg ser med stor bekymring på statens planer for reintallstilpasningen, og mener at Sametinget må arbeide sammen for å påvirke myndighetene, sier NSRs leder Aili Keskitalo. Hun reagerer nå på det hun mener er en avledningsmanøver fra Arbeiderpartiet sin side, der de i stedet for å fokusere på løsninger i saken graver seg ned i historien.

- Vi registrerer at Arbeiderpartiet prøver seg på en avledningsmanøver ved å si at dagens situasjon med trusler om tvangstiltak er Sametingets skyld. Vi mener dette er historieforfalskning, og viser til Sametingets vedtak i saken. Dette er en ren avledningsmanøver for å få bort fokuset på at det er Arbeiderpartiet i regjering som styrer prosessen. Vi skjønner at det er svært ubehagelig for Arbeiderpartiets sametingsrepresentanter å tilhøre et parti som leder dette råkjøret mot reindrifta og det samiske samfunnet, men denne skittkastingen er lavmål.

Hun setter nå sin lit til sametingsråd Ellinor Jåma (ÅSG) som har ansvaret for saken i sametingsrådet. - Vi håper nå at Ellinor Jåma som ansvarlig sametingsråd i saken holder fokus på saken og sørger for at Sametinget arbeider for felles strategier. Vi ønsker å bidra, derfor fremmer vi to nye saker på Sametinget i dag, knyttet til reintallstilpasningen.

NSRs representanter foreslår både å utfordre Stortinget til å gjennomføre en bred høring om reintallstilpasningen, hvor man får frem alle konsekvenser som tilpasningen kan føre med seg, samt at Sametinget må bidra til at det igangsettes forskning på dette området.

Sametingets vedtak i reindriftsloven (protokoll fra plenum 03/06)

Sitat fra Ot.prp nr 25. (2006-07)
“Både Sametinget og NRL går inn for utvalgets modell med å skjerme siidaandeler med lavest reintall.”

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S