!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Kritiske til kraftverksplaner i reindriftsområde
Fra konsesjonssøknaden til Hålogaland Kraft.
IBSS reagerer på planer om etablering av et kraft- og pumpeverk i reindriftsområde. – De negative konsekvensene for reindrifta bagatelliseres og rendriftsutøverne er ikke hørt i i tilstrekkelig grad, sier lokallagsleder Ann-Mari Thomassen

Publisert: 17.01.2013

Hålogaland Kraft har søkt konsesjon om å få etablere et kraftverk- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner., en utbygging som vil få negative konsekvenser for Grovfjord reinbeitedristrikt. NSR-lokallaget Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) har i en høringsuttalelse bedt Norges vassdrags- og energidirektorat om å avvise søknaden.

- Det er gjort en konsekvensutredning av Sweco som slår fast at utbyggingen vil ha innvirkning på reindrifta i området, men i konklusjonen ser vi at disse konsekvensene bare bagatelliseres. Vi opplever at det ses på som en akseptabel ofring at flyttveier og beiteområder blir forringet, og det premisset aksepterer vi ikke, sier Thomassen.

I høringsuttalelsen heter det blant annet: IBSS-NSR er kjent med at reinbeitedistriketet 22 Grovfjord ikke er involvert tilstrekkelig i planarbeidet. Hålogaland Kraft har vært i kontakt med reinbeitedistriktet, men ikke i den grad at reinbeitedistriktet har fått tilstrekkelig informasjon om omfanget av inngrepene.

15. mars stemte Gratangen kommunestyre enstemmig nei til forslaget om utbygging, noe IBSS er glade for. – Vi støtter kommunestyret i Grovfjord fullt ut i denne saken, og stiller og samtidig spørrende til ordføreren i Skånland kommune som ikke lar kommunestyret behandle saken, men velger å gi kommunens ubetingede støtte, sier Thomassen.

Hun mener at ordføreren driver en underlig form for praksis som når han holder store saker utenfor politisk behandling i det folkevalgte kommunestyret. – Jeg kan ikke se at denne formen er i tråd med demokratiske prinsipper. Innbyggerne i kommunen er dermed ikke kjent med hvilke standpunkter som ligger til grunn for at ordfører og kanskje flertallet sier ja til Hålogaland krafts konsesjonssøknad. Ei heller kjenner vi til hvordan de andre partiene stiller seg til saka, avslutter Thomassen.

Les hele høringsuttalelsen her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S