!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Inndra kvotene – hvis ikke produksjonen kommer i gang straks
Aili Keskitalo mener at Røkkes kvoter må inndras hvis han ikke setter i gang produksjonen også på land.
– Et stort svik mot kystbefolkningen, er NSRs presidentkandidat til Sametinget, Aili Keskitalos, reaksjon til Brennpunktprogrammet “Røkke mot røkla”, som gikk på NRK tirsdag.

Publisert: 08.11.2012

Hun mener at politikere fra en rekke regjeringer har bidratt til at folket langs kysten har mistet sine rettigheter og tilgang til fisken. Røkke-trålerne leverer ikke fisken de er forpliktet til. – De bidrar til at lysene slukkes og at kysten avfolkes, mens det kommer frem at Røkke har tjent 600 millioner på trålerne, sier Keskitalo. – Vi må huske på at når man ser på landanleggene og trålerkonsesjonene under ett, slik det var ment i utgangspunktet, sitter Røkke igjen med et overskudd på over 100 millioner hvert år ifølge programmet.

– Problemet er at fiskekvotene nå samles på svært få hender. Når personer som Kjell Inge Røkke sitter på 24.500 tonn av fiskekvotene, samt oppkjøp i kystflåten, blir dette en altfor stor maktposisjon i fiskerinæringen. Det går tydelig frem av brennpunktprogrammet at Røkke ønsker å maksimere profitten for seg selv fra fisket, mens kystbefolkningen som har rettighetene til fisken skal sitte igjen med minst mulig verdiskapning fra fisket, sier Keskitalo som registrerer angeren blant de ansvarlige politikere, men vil minne på at dette har vært en villet politikk over lang tid. 

– Røkke må få i gang produksjonen ved anleggene straks, og disse må sikres helårlig drift ved at trålerne leverer fisken til anleggene, gjerne til kostpris. Hvis ikke dette skjer så må kvotene inndras. I tillegg må leveringsforpliktelsene skjerpes, land og vann må regnes som ett. Slik vil landanleggene være svært lønnsomme og kystbefolkningen vil ha et større utbytte av fisken som svømmer utenfor stuedøra, sier Keskitalo.

Ved behandlingen av kystfiskeutvagets forslag var det duket for en anerkjennelse av kystfolkets rettigheter til fiskeressursene, men det overså både regjeringen og sametingspresident Egil Olli, som gikk med på et knusende forlik, i følge Keskitalo. – Det er ikke nok for oss å kjempe om muligheten til å bare filetere fisken, vi må kjempe videre for at ressursene tilhører kystbefolkningen, avslutter NSR presidentkandidat.

----------

Davvisámegilli / på nordsamisk

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S