!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samisk som andrespråk: fag- og timefordeling
Utdanningsdirektoratet har hatt sak om Fag- og timefordelingen for opplæring i og/eller på samisk eller finsk som andrespråk på høring.

Publisert: 19.06.2012

Samisk som andrespråk har over tid møtt mange utfordringer, hvor blant annet frafall av elever i faget er ett stort problem. Hele saken fra Utdanningsdirektoratet kan du se på udir.no sine egne sider i denne lenken og NSRs fyldige svar til høringssaken, om blant annet frafallsproblematikken, kan du lese i vedlagt pdf-fil. God lesning! Og god mening!Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
Revideringen av fagplanene for samisk første-og andrespråk av Ardis Ronte Eriksen 20.06.2012 20:39
Det sies at Sametinget har oppnevnt to grupper bestående av personer fra Finnmark, lulesamisk område og sørsamisk område med mandat å fremme forslag til reviderte fagplaner for samisk første-og andrespråk. Revideringssituasjonen er en fin mulighet til å vurdere om Kunnskapsløftets innføring av samisk totrinns andrespråk er en nyhet som er verd å satse på videre. Kanskje er det like greit at man har kun ett nivå på andrespråk og så gjenninnfører fremmedspråk for dem som kommer uten samisk fra grunnskolen til vgs? Det vil framtvinge timeoverføringer til samisk fremmedspråk. Dersom man ønsker grunnleggende endringer, bør man komme med dem før andrespråkrevideringsgruppa begynner å arbeide. Jeg funderer bl.a. på om kanskje det gamle språk og kultur- faget fra Reform 97 ikke var så dumt likevel? Jeg brukte å kalle det for verken fugl eller fisk, men har i ettertid skjønt at for mange elever var dette et viktig identitetsfag som man kunne mestre uten å være språkflink. Den kommende revideringa har ikke vært nyhet noen steder i media, men jeg håper vi kan vurdere om vi pr. dato har den beste strukturen og oppdelinga.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S