!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Kystfiskesaken skal prøves rettslig
Aili Keskitalo, leder av NSR arbeider nå for at samene skal prøve kystfiskesaken for retten.
Stortinget fattet 4. juni 2012 et vedtak som ikke anerkjenner historiske rettigheter til fiske i samiske kyst- og fjordområder.  NSR mener at samene nå må prøve saken for retten.

Publisert: 05.06.2012

– Vi kan ikke akseptere at den norske stat neglisjerer de sjøsamiske fiskerirettighetene på denne måten. Vedtaket er etter vår mening et regelrett brudd på de rettighetene sjøsamene og andre bosatt i kyst- og fjordområdene har hatt i uminnelige tider til kystfisket i våre nærområder. Derfor ser vi nå ingen andre muligheter enn at saken tas til rettsalene, sier sametingsrepresentant og  leder i NSR, Aili Keskitalo. 

NSR vil at Sametinget nå setter av ressurser til en rettslig avklaring av fiskerirettighetene – i form av satsningen «Borjadat».  NSR foreslår at Sametinget i første omgang setter av 1 million kroner til dette, i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2012. Denne bevilgningen må deretter følges opp i Sametingets budsjettbehandling for 2013.

Satsingen skal omfatte alliansebygging og støtte til rettighetshavere og interessenter som vil prøve sine rettigheter til fiske i domstoler nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal satsingen omfatte juridisk, økonomisk og praktisk assistanse fram til man har utprøvd de rettslige mulighetene som finnes.  Ressursene skal også brukes til informasjon og kommunikasjon om saken.

- Vi gir ikke opp de sjøsamiske rettighetene, og venter bred støtte fra resten av Sametinget når vi senere denne uken fremmer forslaget under budsjettbehandlingen. Kampviljen er der, alliansene skal styrkes og Sametinget må denne uken starte med å sette av midlene til arbeidet for å få anerkjent våre historiske fiskerettigheter, understreker leder i NSR, Aili Keskitalo.

-------

Sámegillii / på samisk 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S