!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSR til Stortinget: – Besøk sjøsamene det gjelder!
Randi A. Skum appellerer til Storingets næringskomite.
– Stortingets næringskomite bør dra til Finnmark, Troms og Nordland for å besøke sjøsamiske lokalsamfunn som del av komitébehandlingen av saken om kystfiskeutvalget mener sametingsrepresentant Randi A. Skum.

Publisert: 09.05.2012

Stortingets næringskomite behandler PROP 70 L (2011–2012) som omhandler lovendringer i forhold til sjøsamiske fiskerier. Komiteen legger frem sin innstilling 30. mai og saken behandles i Stortinget 4. juni.

– Det foregår fremdeles en kvotekamp langs kysten mellom store båter og sjarkene, rike kystsamfunn og kvotefattige lokalsamfunn, arbeidsplasser langt til havs versus arbeidsplasser i fiskeforedling på land. Stortinget bør sette seg inn i ulike fiskerispørsmål som har betydning for sjøsamisk bosettingsgrunnlag, mener Randi A. Skum.

I forbindelse med finnmarkslovprosessen var det enighet mellom Sametinget og justiskomiteen om at det eksisterer sjøsamiske rettigheter. For å få avklart omfanget av disse rettighetene bestilte Stortinget en utredning av samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Stortingets bestilling førte til at Kystfiskeutvalget ble nedsatt med landets fremste ekspertise innenfor fagfeltene juss og fiskeri under ledelse av dr. juris Carsten Smith.

– Stortingets næringskomite bør stille spørmål om hvorfor Fiskeri- og kystdepartementet har uthult Stortingets tidligere erkjennelser om samenes og kystbefolkningens historiske bruk av havet. – Det kan ikke være i Stortingets interesse at Fiskeri- og kystdepartementet på egen kjøl styrer fiskerispørsmål uten å ivareta de politiske føringer som Stortinget selv har fastsatt, sier Randi A. Skum.

Stortinget har en unik sjanse til å gjøre opp for gammel urett som er begått overfor den sjøsamiske befolkningen i fjorder og på kysten over flere tiår. For å få et bilde på hvordan dette har påvirket de sjøsamiske samfunnene, bør næringskomiteen ta turen nordover for å besøke noen av disse berørte kystsamfunnene som et ledd i å styrke grunnlaget for deres egen saksbehandling, avslutter Skum.

---------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S