!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Statoil ut av skiten nå!
Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám mener at Statoil må trekke seg ut av tjæresandprosjektene i Canada NÅ! Guvsám håper at et slikt vedtak kan komme på Statoils generalforsamling allerede 15. mai i år.

Publisert: 05.05.2012

 – Tjæresand er en skitten affære som kort og godt ødelegger natur og ødelegger for folk som bor i områdene. For NSR er det særdeles bekymringsfullt at dette går ut over urfolks tradisjonelle områder og jaktmarker. – Vi snakker om mengder miljøgifter i elvene, synkende bestander av dyr og fugl og alvorlige ødeleggelser av skoger og våtmark i et område på størrelse med en tredel av Norge, sier Kirsti Guvsám opprørt. 

Just nå pågår en informasjonsreise i regi av gruppen Vi eier Statoil! og Samisk kirkeråd. Guvsám oppfordrer alle til å møte opp i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger samt Kautokeino og Karasjok for å få kunnskap fra de som er direkte berørt av naturødeleggelsene. – Det er viktig å lytte til førstehånds erfaringer, og blant andre høvding Francois Paulette deltar i disse møtene, sier Guvsám.

 – Der tjæresandutvinningen foregår blir barskoger og våtmarker redusert. Man hugger ned skogen, og utvinningsanleggene ligger tett i tett. Forurenset vann lagres i åpne dammer og lekker ut i elver og innsjøer. Fisk får høyt innhold av miljøgifter, og det er påvist en dramatisk nedgang i fugleliv og bestandene av caribou (amerikansk reinsdyr), sier Guvsám.

– Statoil er et viktig selskap nasjonalt, men vi kan ikke ha det slik at vårt omdømme internasjonalt blir at våre selskaper gjør profitt på å ødelegge urfolks naturgrunnlag i andre land, mener Guvsám. – Å trekke seg ut av oljesandprosjektet ville styrket Statoils generelle renommé og arbeid i andre urfolksområder, så det er viktig at generalforsamlingen i Statoil nå tar inn over seg at det er større risiko enn gevinst ved å fortsatt videreføre engasjementet i tjæresandprosjektene. – Direkte ødeleggelse av natur og menneskers leveområder vil vi ikke se at Statoil og Norge er en del av, avslutter Kirsti Guvsám.

Se utførlig program og informasjon om møtet i Tromsø som avholdes 9. mai her.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S